Autor/e

Toshe Ognjanov është një gazetar ndërkombëtar multimedial dhe trajner për gazetarinë celulare dhe multimediale. Alumni i Shkollës Walter Cronkite të Gazetarisë dhe Komunikimit Masiv, në Universitetin Shtetëror të Arizonës. Gazetari profesional me mbi dy dekada përvojë në gazetari të shtypur, televizive dhe online në media në Maqedoninë e Veriut dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Toshe Ognjanov është trajner me përvojë në fotoreporteri, videografi, menaxhim të mediave sociale për mediat dhe trajner i certifikuar i edukimit mediatik për produktet e lajmeve vizuale. Mediat e kaluara dhe aktuale: Dnevnik, Telegraf.mk, Zëri i Amerikës.

Numri i artikujve: 0