Thomson Media

Thomson Media gGmbH udhëheq zgjidhjen e problemeve kryesore të së sotmës duke forcuar aftësitë mediatike në mbarë botën. Duke punuar me qeveritë, donatorët filantropikë dhe institucionalë nga baza e tyre në Berlin, ata sjellin qasje inovative mediatike për të hyrë në thelbin e çështjeve kritike, nga siguria rajonale përmes ndryshimeve klimatike te migrimi dhe rritja ekonomike. Thomson Media gGmbH është organizatë ndërkombëtare jofitimprurëse dhe partnere e Fondacionit Thomson.