Journalift bisedon me Fatmira Prodanin – pronaren e Durrës Lajm

Me ndihmë nga Projekti “Media for All” (Media për të gjithë), Durrës Lajm ka arritur të rrisë trafikun në faqen ueb dhe të ardhurat e tij duke ofruar përmbajtje me rëndësi vendore pas përmirësimeve teknologjike.

Qasja e tyre e dyfishtë rezultoi në rritje të audiencës dhe të të ardhurave nga reklamat, nga njëra anë, dhe rritje të ndërgjegjësimit social dhe përmirësimit të emrit, nga ana tjetër.

Si rezultat i përmirësimeve teknologjike të mundësuara nga granti dhe i trajnimeve të ndryshme, stafi i Durrës Lajm është përmirësuar nga ana profesionale duke realizuar video lajme cilësore dhe ka mësuar teknika të reja editoriale.

Këto dhe detaje të tjera më interesante nga kjo media, punën e tyre dhe planet për të ardhmen u diskutuan në bisedën e kohëve të fundit që patën së bashku Anisa Curraj dhe Fatmira Prodani nga Durrës Lajm.

Publication year: 2022