Journalift bisedon me Tanja Stoković, kryeredaktore e eTrafika

Foto Baza është emri i platformës së parë të shkëmbimit të fotove në Bosnje dhe Hercegovinë dhe në rajon. Kjo ide u zhvillua dhe u zbatua me sukses në kuadër të Projektit “Media for All” nga eTrafika, një media me qendër në Banka Luka, nën mbikëqyrjen e Fondacionit Thomson.

Një pjesë e fotove do të jepen falas për përdorim me parimin e shkëmbimit të fotove, ndërsa pjesa tjetër do të bëhet e disponueshme me anë të abonimit ku do të ofrohen foto të cilësisë së lartë nga të gjitha fushat – ilustrime, portrete, peizazhe, panorama, ngjarje…

Vanja Stokić, kryeredaktor i eTrafika, në intervistën e mëposhtme për Journalift na jep detaje për idenë e platformës së shkëmbimit të fotove, zbatimin e projektit, pengesat që hasi, reagimet nga komuniteti i mediave, dhe për rritjen e platformës Foto Baza.

Publication year: 2022