Stronger-local-media-to-protect-cultural-heritage

Media më e fortë vendore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore

Në 4 shkurt, Shoqëria Ujësjellës-Kanalizime Durrës (UK Durrës) po bënte riparime në rrjetin kryesor të ujësjellësit në afërsi të ndërtesës së Prefekturës së Durrësit ku ishin zbuluar rrënoja të vjetra. Sipas arkeologëve, këto rrënoja i përkasin të paktën Periudhës së Vonë të Antikitetit, shek. V pas Erës Sonë dhe mund të datojnë edhe më herët […]

Media më e fortë vendore për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore Read More »