The economics of Balkan local news websites: lessons to learn from Montenegrin portal Ul-Info

Ekonomia e portaleve lokale të lajmeve në Ballkan: mësime për t’u marrë nga portali malazez UI-Info

Biznes i fortë është ai biznes që është i planifikuar me kujdes, që ndjek tendencat e kohës dhe është i fokusuar tek nevojat e konsumatorëve; gjë që përkon edhe me industritë e mediave. Si sisteme ekonomike kapitaliste, industritë e mediave janë biznese që duhet të jenë fitimprurëse, nëse duan të mbijetojnë, ndërkohë që duhet të […]

Ekonomia e portaleve lokale të lajmeve në Ballkan: mësime për t’u marrë nga portali malazez UI-Info Read More »