Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik

Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të […]

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik Read More »