01-3-Medijske-kampanje-prikupljanja-sredstava-na-Zapadnom-Balkanu-koje-inspirišu-i-iz-kojih-se-može-naučiti

3 Fushata Mediatike për Mbledhje Fondesh në Ballkanin Perëndimor që na frymëzojnë dhe nga ku duhet të mësojmë

Në këto dy vitet e fundit, mbledhja e fondeve (nëpërmjet kanaleve online në përgjithësi) është bërë temë e zakonshme kryesisht mes organizatave jofitimprurëse në Ballkanin Perëndimor. Shpesh perceptohet (gabim) se është zgjidhja e artë për problemet financiare me të cilat përballet një organizatë apo si alternativë financimi për projekte të vogla. Duke pasur parasysh mediat […]

3 Fushata Mediatike për Mbledhje Fondesh në Ballkanin Perëndimor që na frymëzojnë dhe nga ku duhet të mësojmë Read More »