Si mund të bashkëpunojnë më mirë gazetarët vendas dhe ata hulumtues?

Shpesh në biznesin mediatik është sfidë të prodhohen bashkëpunime të suksesshme mes gazetarëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për gazetarë nga mediat e ndryshme. Edhe pa problemet e shumta me të cilat ballafaqohet gazetaria sot, ajo është edhe një profesion konkurrues, ku shumë herë mundësitë për bashkëpunim humbasin diku mes “kush e merr lajmin i pari” […]

Si mund të bashkëpunojnë më mirë gazetarët vendas dhe ata hulumtues? Read More »