01 Danilo Bajraktarevic - How to coordinate website redesign project for small outlets

Si të koordinojmë projektet e riformatimit të faqes ueb për mediat e vogla: Mësime nga përvoja dhe gabimet e bëra

Kur nisëm projektin “Media for All” (Media për të gjithë), të gjithë ne që punonim në këtë projekt kishim një gjë të përbashkët, e cila na çoi drejt një qëllimi, që ishte të ndihmonim në krijimin e mundësive, në nxitjen e përmirësimeve dhe zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese brenda mediave të ndryshme. Vetë programi ishte plot […]

Si të koordinojmë projektet e riformatimit të faqes ueb për mediat e vogla: Mësime nga përvoja dhe gabimet e bëra Read More »