News-avoidance-on-the-rise-trust-in-news-falling-key-insights-from-2022-Digital-News-Report

Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.

Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë larguar nga lajmet kohët e fundit – dhe besimi në lajmet gjithashtu ka rënë. Këto janë disa nga gjetjet më të dukshme të Raportit të Lajmeve Digjitale 2022, të publikuar nga Instituti Reuters për Studimin […]

Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022. Read More »