All the ways publishers are using newsletters to grow paying members

Të gjitha mënyrat se si botuesit po përdorin buletinet për të rritur anëtarët me pagesë

Emailet janë kaq të rëndësishme për publikuesit e lajmeve të përqendruara në të ardhurat nga lexuesit, ata i shohin ato si një bllok ndërtimi të strategjisë së tyre. “Është çmenduri sa e vjetëruar është”, thotë një i anketuar në një artikull të The New York Times mbi përdorimin e emailit për komunikim të titulluar “A […]

Të gjitha mënyrat se si botuesit po përdorin buletinet për të rritur anëtarët me pagesë Read More »