Reconciling-community-and-non-for-profit-media-with-business-models-for-sustainability

Prezantimi i mediave komunitare dhe jofitimprurëse me modele biznesi për qëndrueshmëri

Një nga aspektet më frymëzuese të Programit të Përmirësimit të Mediave në kuadër të Projektit “Media for All” është puna me mediat komunitare dhe jofitimprurëse në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor dhe me mediat me vizion të qartë, të cilat sfidojnë modelet tradicionale të biznesit për mediat. Ndërkohë që këto media si alternativa ndaj mediave […]

Prezantimi i mediave komunitare dhe jofitimprurëse me modele biznesi për qëndrueshmëri Read More »