Digital-Journalists-toolkit.png

Paketa e veglave të gazetarit digjital: Mjetet kryesore digjitale për vizualizimet e të dhënave dhe tregimet interaktive

Me ardhjen e mjeteve digjitale, vizualizimi i të dhënave dhe krijimi i përvojave zhytëse për tregimet tuaja nuk ka qenë kurrë më të lehtë. Gazetarët nuk kanë më nevojë të kenë përvojë me kodime ose një departament të fortë të IT-së në dispozicion për të prodhuar tregime interaktive në internet dhe vizualizime mahnitëse të të […]

Paketa e veglave të gazetarit digjital: Mjetet kryesore digjitale për vizualizimet e të dhënave dhe tregimet interaktive Read More »