RETHINKING-SUSTAINABILITY-STRATEGIES-FOR-SMALL-INDEPENDENT-MEDIA

Rishqyrtimi i strategjive për qëndrueshmërinë e mediave të vogla të pavaruar në Ballkanin Perëndimor

Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, donatorët dhe agjencitë ndërkombëtare zbatuese kanë luajtur një rol vendimtar me mbështetjen që kanë dhënë për zhvillimin e mediave të pavarura, vendimet editoriale të të cilave nuk ndikohen nga qeveria, biznesi apo politika. Këto media janë përgjithësisht media të vogla klasike, të tilla si radio dhe stacione televizive lokale ose […]

Rishqyrtimi i strategjive për qëndrueshmërinë e mediave të vogla të pavaruar në Ballkanin Perëndimor Read More »