Nowadays-Everyone-Is-Dependent-On-A-Media-Service

Në ditët e sotme çdokush varet nga shërbimet e medias

Kjo është mjaft e qartë. Media është kudo në shoqëri.; njerëzit e kanë pothuajse të pamundur për ta anashkaluar median. Për një kohë shumë të gjatë, mesazhet nga media kanë qenë rrugë vetëm me një drejtim. Të gjithëve ne na kujtohen gazetat e kohës si Politika (Политика), Koha, Zëri i Popullit, TVA, Lajmet e mbrëmjes […]

Në ditët e sotme çdokush varet nga shërbimet e medias Read More »