01-Novinari-ke-na-zapadnom-Balkanu-su-cesta-meta.jpg

Gazetarët në Ballkanin Perëndimor – shënjestër e zakonshme

Sulmet ndaj gazetareve femra në Evropë u rrit me rreth 17% vitin e kaluar. Sipas Koalicionit të Grave në Gazetari, veçanërisht në shtator 2021, vetëm gjatë këtij muaji dhuna online kundër gazetareve femra në botë u rrit me 900%. Në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ngacmimi online por edhe kërcënimet fizike apo verbale janë realitet i […]

Gazetarët në Ballkanin Perëndimor – shënjestër e zakonshme Read More »