Автор

Biljana-Martinic

Билјана Мартиниќ е автор на над 200 објавени статии и критики на музика, филмови и серии во кои го анализирала влијанието на популарната култура врз развојот на карактерот, полот и расната еднаквост, како и заштитата на животната средина. Таа има искуство како менаџер за социјални медиуми (управувала со разни брендови на социјални мрежи) и работи како писател на содржини (креатор на веб-содржина) за блогови и веб-страници. Таа е една од основачите на невладината организација „Академија за лидерство“ чии цели се заштита на човековите права и слободи и спроведување на најдобрите европски практики и политики во различни области од општествениот живот, како и поттикнување активизам и подобрување на нивото на демократизација на црногорското општество. Таа волонтираше како ментор во Лабораторијата за иновации на УНИЦЕФ за млади, каде работеше на создавање на одржливи решенија за најитните предизвици со кои се соочуваат младите.

 2