Автор

Јелена е координаторка за медиумска поддршка и за мониторинг, евалуација и учење, на компонентата на Фондацијата Томсон, за програмата за Поддршка на поголема независност на медиумите во Западен Балкан, поддржана од Канцеларијата на Обединетото Кралство за надворешни работи, Комонвелт и развој. Таа е новинар, професионалец за комуникации и маркетинг, со долгогодишно искуство во меѓународниот развој и медиумскиот сектор. Јелена обезбедува директна помош за медиумите во регионот на Западен Балкан, со посебен фокус на поддршката на иновативните иницијативи преку деловното планирање, ангажирањето на публиката и воведувањето на нови онлајн канали и формати на содржина. Пред да стане дел од Фондацијата Томсон, таа работела за Меѓународниот одбор за истражување и размена (IREX), за Регистарот на национален интернет домен на Србија (RNIDS), за невладината организација Граѓански иницијативи и волонторала како дел од заедницата на Интернет корпорацијата за доделени имиња и броеви (ICANN).

 1

Истражувањата покажуваат дека медиумите и локалните веб-страници, се најголемите губитници на пазарот на дигитално рекламирање. Сѐ повеќе се инвестира