Autor/e

Jelena është koordinatore për mbështetjen e medias, për monitorimin, vlerësimin dhe të mësuarit për komponentin e Fondacionit Thomson në Programin e mbështetur nga Ministria e Jashtme e Britanisë së Madhe në Mbështetje të Rritjes së Pavarësisë së Mediave në Ballkanin Perëndimor. Ajo është gazetare dhe profesioniste e komunikimit dhe marketingut, me përvojë të pasur në sektorin e zhvillimit ndërkombëtar dhe të medias. Jelena ofron asistencë të drejtpërdrejtë për mediat në rajonin e Ballkanit Perëndimor, me fokus të veçantë në mbështetje të nismave novatore nëpërmjet hartimit të planeve të biznesit, angazhimit të audiencës dhe prezantimit të kanaleve të reja online dhe formateve të përmbajtjes.Para se të bashkohej me Fondacionin Thomson, Jelena punonte për IREX (për Bordin e Hulumtimeve dhe Shkëmbimeve), për Regjistrin Kombëtar të Adresave të Internetit të Serbisë (RNIDS), për Nismat Qytetare të OJQ-ve, si dhe kontribuonte si vullnetare në komunitetin e Korporatës për Emrat dhe Numrat e Caktuar në Internet (ICANN).

Numri i artikujve: 1