Како непрофитните медиуми можат да ја монетизираат својата мисија?

Монетизација. Тој магичен збор на кој, во последно време, сѐ повеќе се инсистира. Како и на одржливоста, а се повеќе и на развојот на капацитетите. Можеме да разговараме за одржливоста, но доколку ја поделиме на неколку нивоа. Да се задржиме на неа. Тука би се вратил на самиот концепт на одржливоста, кој можеме да го […]

Како непрофитните медиуми можат да ја монетизираат својата мисија? Read More »