Autor/e

Dusan-Masic

Dušan Mašić ka qenë i angazhuar në gazetari që në vitin 1989. Ai është një nga themeluesit dhe gazetarët e radios serbe B92 dhe ishte drejtori i parë i ANEM (Shoqata e Mediave të Pavarura Elektronike). Që nga viti 2007, Mašić ka punuar për BBC si Menaxher i Zhvillimit të Biznesit dhe që prej asaj kohe ka zhvilluar, mirëmbajtur dhe përmirësuar platforma të shumta për zhvillimin e aktiviteteve të biznesit në Evropë, Lindjen e Mesme dhe Afrikën Perëndimore për Shërbimin Botëror të BBC (BBC World Service). Këtu përfshihen hulumtimi dhe menaxhimi i llogarive, blerja, mirëmbajtja dhe zhvillimi i partneriteteve me portalet online, operatorë të telefonisë celulare, agregatorë dhe ofrues të shërbimeve të internetit, stacione TV dhe operatorë kabllorë. Ai ka punuar drejtpërsëdrejti me media të ndryshme në Serbi, Malin e Zi, Bosnje-Hercegovinë, Kosovë, Maqedoninë e Veriut dhe në Shqipëri. Mašić është i specializuar në konsulencë për integrimin dhe krijimin e redaksive konvergjente.

Numri i artikujve: 1