Autor/e

Nedim Dervishbegoviq është një gazetar i gjithanshëm me një përvojë të gjatë në krijimin e përmbajtjes dhe menaxhimin e portaleve në internet. Ai ka punuar si prodhues multimedial për Shërbimin Ballkanik të Radios Europa e Lirë/Radio Liria (RFE / RL) me qendër në Pragë, përgjegjës për rrjetet online, multimedia dhe rrjetet sociale dhe ka dhe shkruar artikuj dhe blogje për faqen angleze të Radios Europa e Lirë mbi politikën e Ballkanit dhe tema të tjera. Ai gjithashtu ka punuar me një seri dokumentarësh mbi Bosnjën dhe Hercegovinën për rrjetin Al Jazeera si studiues. Më parë, ai ka punuar për dhjetë vjet si korrespondent i lartë i Reuters nga Bosnja. Ai është certifikuar si trajner nga Qendra Europiane e Gazetarisë / Fondacioni Reuters dhe ka mbajtur kurse trajnimi dhe workshope mbi lajmet dhe shkrimet në internet, multimedia storytelling dhe raportimin investigativ. Nedimi zotëron një BSc në Politikë dhe marrëdhënie ndërkombëtare nga Universiteti i Londrës.

Numri i artikujve: 0