E drejta për Informim në Ballkanin Perëndimor në Vitin 2020

hkrim-leximi-mediatik-nё-03-Maqedoni-PЁRPJEKJE-PЁR-IMPLEMENTIM-NЁ-ARSIMIN-

E drejta për Informim në Ballkanin Perëndimor në Vitin 2020

Ky raport paraqet gjetjet mbi transparencën qeveritare dhe llogaridhënien në Ballkanin Perëndimor dhe vlerëson institucione të zgjedhura nga Serbia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina nga praktikat më të mira tek ato më të këqijat përsa i takon ofrimit të qasjes në të drejtën për informim, duke u përqendruar te përgjigja ndaj kërkesave të gazetarëve.
Autorët: Šenđul Osmani Lodža
Gjuhe: ALB
Viti i botimit: 2021
Formati: PDF

Më shumë s: