Journalift Talks me Damir Gjapo, kryeredaktor në RTV Slon

RTV Slon me qendër në Tuzla, në kuadër të projektit Media for All, filloi të prodhojë podkaste që synojnë diasporën e gjerë nga rajoni i Tuzlës që jeton kryesisht në vendet evropiane. Podkastet përqendrohen në gjërat e rralla lokale që janë unike për rajonin e Tuzlës – mund të jenë njerëz, ngjarje, objekte – por ideja kryesore është që Tuzla të afrohet më shumë me diasporën dhe anasjelltas. Seria e podkasteve është transmetuar në stacionin televiziv dhe janë publikuar në kanalin RTV Slon në YouTube.

RTV Slon është një nga 9 media nga Bosnja dhe Hercegovina që janë pjesë e skemës së granteve për zhvillimin e biznesit në kuadër të projektit Media for All. Projekti financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Në këtë edicion special të Journalift Talks nga Ulqini në Mal të Zi, Damir Gjapo, kryeredaktori në RTV Slon, bisedon me Davor Marko nga Fondacioni Thomson për projektin Media for All, seritë e podkasteve, arritjet e tyre kryesore gjatë projektit Media for All dhe për planet e ardhshme të RTV-së Slon.

Publication year: 2022