Journalift Talks me Mite Kuzevski dhe Goran Igiq, themelues të Vidi Vaka

Vidi Vaka nga Shkupi është një medi multimediale e njohur dhe e respektuar falë prodhimit të tyre të njohur të videove të shkurtra informative dhe tregimeve të vërteta sociale. Por si pjesë e projektit Media for All, ata shkuan një hap më tej. Pra, plani i tyre i biznesit parashikonte ngritjen e një storytelling studioje me fokus në tregim të historive të brenduara. Në fund të fundit, ndër të gjithë treguesit që mund të përdoren për të shfaqur progresin dhe suksesin, më të mirët janë gjithmonë numri i klientëve dhe të ardhurat. “Seksioni i bërë para dhe pas marrjes së mbështetjes nga projekti Media for All tregon si vijon: Numri i klientëve u rrit nga 14 në 2020 në 23 në 2021. Në të njëjtën kohë, të ardhurat u rritën me 30%,” tha Goran Igiq, themeluesi i Vidi Vaka. Vidi Vaka është një nga 11 mediat nga Maqedonia e Veriut që janë pjesë e skemës së granteve të projektit Media for All për zhvillimin e biznesit. Projekti financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë edicion special të Journalift Talks nga Ulqini në Mal të Zi, Mite dhe Gorani bisedojnë me Ilço Cvetanoski nga Thomson Foundation për arritjet dhe sfidat kryesore të medias gjatë zbatimit të projektit Media for All, procesin e mentorimit dhe planet e ardhshme të Vidi Vaka. Këto dhe shumë detaje më interesante në intervistën e mëposhtme.

Authors: Journalift