Regjistri i BIRD-it: Kalimi i hendekut gjinor në Ballkan

Media for All – Gara e gazëtarëve të rinj

Media for All – Gara e gazëtarëve të rinj

Lexim  minutësh

BIRD Directory: Bridging the Gender Gap in Balkans

Women remain underrepresented in the media in the Balkans, confirming the gender imbalance and showing different forms of women’s invisibility. This has been confirmed by media analysis and gender research conducted within the Media for All project.

Pabarazia gjinore është e pranishme në vendimmarrjet në vendin e punës dhe prodhimin e përmbajtjes. Përdorimi i gjuhës së ndjeshme gjinore është i dobët në media dhe rolet e grave janë shpesh stereotipike, kryesisht të portretizuara brenda fushës shtëpiake, arsimit, mjedisit ose kujdesit shëndetësor.

While thinking about what could be done to encourage the production of quality, ethical, gender-sensitive content that will challenge prevailing stereotypes, counter patriarchal narratives and misinformation, and support the equal inclusion of women and men experts, the Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) came up with the idea of an online directory.

BIRN Investigative Resource Desk (BIRD) Directory has been developed with support of the three-year Media for All programme, implemented by the British Council, BIRN, Intrac and Thomson Foundation and funded by the British Foreign, Commonwealth & Development Office.

Si e kapërcen Regjistri hendekun gjinor?

Si-e-kapërcen-Regjistri-hendekun-gjinor

Media for All activities support the promotion and development of gender equality in the Balkans. The programme recognizes networking and development of opportunities for women in media across the region as crucial in transforming a patriarchy-oriented environment.

Me regjistrin e BIRD-it, BIRN ka bashkuar rrjetin e ekspertëve gra dhe burra në një vend.

Regjistri është një bazë të dhënash me ekspertë në fusha të ndryshme nga gjashtë vende të Ballkanit: Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia.

Gjetja e një eksperti në media, drejtësi, ekonomi apo kriminologji nga Ballkani nuk ka qenë kurrë më e lehtë. Baza e të dhënave mund të filtrohet duke përdorur kritere të ndryshme, duke përfshirë fushën e ekspertizës, vendin e banimit ose gjininë.

Çfarë ofron baza e të dhënave?

Një komponent i rëndësishëm i bazës së të dhënave është se ajo është krijuar për të vënë në dispozicion kontaktet e grave eksperte për mediat profesionale dhe komunitetin hulumtues.

Baza e të dhënave aktualisht ka më shumë se 1400 emra dhe kontakte nga 57 fusha të ekspertizës, si të drejtat e njeriut, sporti, arti, IT, politika, siguria dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, 500 prej të cilëve janë gra.

Nga gazetaret tek këshilltaret, aktivistet dhe akademiket, gratë në regjistrin e BIRD-it përfaqësojnë një rrjet të fuqishëm dhe të vlefshëm njohurish, aftësish dhe profesionalizmi.

Për më tepër, baza e të dhënave është një komunitet në rritje, që përditësohet rregullisht me kontakte dhe referenca të reja.

Si të merrni pjesë në komunitet?

Si-të-merrni-pjesë-në-komunitet

 BIRD directory is part of the BIRD community, a platform developed by BIRN and available to its registered members. BIRD community is a secure place where journalists and alumni can meet colleagues from six Balkan countries to interact, exchange ideas, data and information, and collaborate on existing projects, or start new ones.

Ideja për komunitetin pasqyron më shumë se 15 vjet përvojë të BIRN-it në lidhjen e gazetarëve në të gjithë Ballkanin dhe më gjerë, për të prodhuar analiza komplekse rajonale dhe hetime ndërkufitare.

A couple of features on the platform offer a unique way of connecting with a community of experts: BIRD Source database, Forum, Bulletin Board, and finally, the Directory. BIRD Directory is the first reference for BIRD Community members.

Nëse jeni duke kërkuar për një ekspert ose një burim të besueshëm informacioni për një temë të ndryshme, merrni parasysh njohjen e barabartë të profesionistëve burra dhe gra, regjistri i BIRD-it mund të jetë pika juaj fillestare.

If you wish to access the BIRD Directory and find an expert, register in the BIRD community by following this link.

Nëse dëshironi të propozoni futje dhe kontakte të reja për t’u shtuar në regjistrin, na dërgoni propozimin tuaj në bird@birn.eu.com.

Mbi autorin/en:

Media for All – Gara e gazëtarëve të rinj

Dymbëdhjetë ekipe prej tre gazetarësh të rinj nga të paktën dy vende të ndryshme nga Ballkani Perëndimor punuan gjatë tetë javëve, me mbështetjen e mentorëve me përvojë, për të prodhuar tregime rajonale të fokusuara te të rinjtë. Ky tregim u zhvillua përmes programit – Media for All, të financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Përmbajtja e mbledhur dhe pikëpamjet e shprehura janë përgjegjësi vetëm e autorëve.

Author

  • Media for All – Gara e gazëtarëve të rinj

    Dymbëdhjetë ekipe prej tre gazetarësh të rinj nga të paktën dy vende të ndryshme nga Ballkani Perëndimor punuan gjatë tetë javëve, me mbështetjen e mentorëve me përvojë, për të prodhuar tregime rajonale të fokusuara te të rinjtë. Ky tregim u zhvillua përmes programit – Media for All, të financuar nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar. Përmbajtja e mbledhur dhe pikëpamjet e shprehura janë përgjegjësi vetëm e autorëve.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të