BP6, Ngritje kapacitetesh: Mbi 250 profesionistë të medias përvetësojnë aftësi dhe njohuri

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

Capacity building Blogpost Journalift

Gjatë periudhës maj-gusht 202, mbi 250 gazetarë, redaktorë dhe menaxherë të mediave nga 80 media në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor morën pjesë në trajnime për ngritjen e kapaciteteve në kuadër të Projektit “Media për të gjithë”.

Ky komponent i projektit koordinohet nga Fondacioni Thompson dhe disa nga rezultatet e tij janë:

  • Organizimi i 17 seancave trajnimi online në gjuhët e vendeve ku organizohen me mbi 190 pjesëmarrës që mësuan për marketingun dhe shitjet, gazetarinë e lëvizshme, krijimin e podkasteve, gjenerimi dhe mbledhja e fondeve, dhe shumë tema të tjera;
  • Organizimi i 15 seancave trajnimi dhe ofrimi i asistencës teknike për 39 pjesëmarrës në lidhje me instrumentet e matjes së angazhimit të audiencës dixhitale tek mediat;
  • Rreth 30 seanca individuale për ngritje kapacitetesh ku ekspertët punuan dhe u dhanë konsulencë mediave në fusha të ndryshme, si zbatimi i sistemeve të pagesave elektronike, podkasting, marketingu, administrimi i redaksive, integrimi i redaksive të lajmeve, dhe shumë tema të tjera;
  • Dy kurse mësimi online të publikuara ku janë regjistruar mbi 70 profesionistë.

Komponenti i ngritjes së kapaciteteve i Projektit “Media për të gjithë” u zhvillua shumë gjatë kësaj periudhe dhe u zgjerua e i përshtat për të ofruar njohuri dhe aftësi të reja për më shumë se 80 organe mediatike në të gjithë rajonin,”

tha Jelena Ožegović, Koordinatore për Mbështetjen e Medias dhe MEL (e-mësimi online) pranë Fondacionit Thomson.  

Disa media kanë filluar tashmë të përdorin aktivisht instrumentet e reja dhe elementë grafikë për të pasuruar përmbajtjen me multimedia; po prezantohen struktura të redaksisë së lajmeve dhe menaxhimi i redaksive si dhe po hartohen strategji të reja marketingu dhe për krijimin e komunitetit.

Të gjitha këto rezultate u bënë të mundura falë interesit të madh, angazhimit dhe motivimit të profesionistëve të medias që u përfshinë në komponentin e ngritjes së kapaciteteve,

përfundoi fjalën e saj Ožegović duke shtuar se do të vazhdohet me mbështetjen e personalizuar gjatë gjithë periudhës së projektit për të rritur rezultatet e tij.  

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të