Social-media-versus-Local-media

Media sociale përkundër mediave lokale në Kosovë dhe ndikimi i tyre

Tre dekada që nga fillimi i periudhës post-socialiste në rajonin e Ballkanit Perëndimor, liria e shprehjes dhe aksesi në informacion mbeten çështje më të debatuarat për shkak të ndikimit, intensitetit, pasojave social-ekonomike dhe natyrës së tyre në zhvillim. Rëndësia e aksesit të gjithanshëm të mediave lokale në teknologji mbush një boshllëk mjaft të madh njohurish […]

Media sociale përkundër mediave lokale në Kosovë dhe ndikimi i tyre Read More »