Si të ndërtoni dhe të zhvilloni një komunitet përdoruesish dhe si të monetizohet ai në mënyrën e duhur?

Rreth 20 vjet më parë, u krijua termi Web 2.0. Ai përfaqëson një qasje krejtësisht të ndryshme për realizimin e projekteve në internet. Deri në atë moment, interneti ishte një vend ku ne merrnim informacione, por komunikimi është pothuajse tërësisht i njëkahëshëm. Në atë kohë (nga viti 1991 përafërsisht deri në vitin 2004), interneti ishte […]

Si të ndërtoni dhe të zhvilloni një komunitet përdoruesish dhe si të monetizohet ai në mënyrën e duhur? Read More »