The-importance-of-digital-tools-for-audience-targeting-The-case-of-Albanian-media

Rëndësia e mjeteve dixhitale për rritjen e audiencës: Rasti i mediave shqiptare

Komponenti më i rëndësishëm i çdo fushate marketingu, qoftë kjo fushatë tradicionale apo dixhitale, është sigurisht audienca. Së pari, sepse audienca është klienti ynë dhe grupi që synojmë të bindim për të blerë produktin tonë apo për të ndjekur punën tonë. Por audienca nuk është thjesht klient. Si media që operon në një realitet të […]

Rëndësia e mjeteve dixhitale për rritjen e audiencës: Rasti i mediave shqiptare Read More »