Redakcijski menadžment i organizacija u digitalnom okruženju

Zgjidhje teknologjike dhe forma të reja të raportimit

Shtëpitë mediatike nuk mund të mbështeten më në praktikat tradicionale dhe të stërvitura mediatike. Ekziston nevojë për inovacion të vazhdueshëm, pra një kulturë inovacioni në redaksi me mirëkuptim të audiencës, tregut dhe teknologjive të reja. Popullariteti i madh i përmbajtjes video në rrjetet sociale ka shtyrë kufijtë e asaj që nënkuptojmë me përmbajtje video. Sot, […]

Zgjidhje teknologjike dhe forma të reja të raportimit Read More »