Autor/e

Aleksandar-Birovljev

Ekspert lider në rajon në fushën e tregtisë elektronike (e-commerce), zgjidhjeve të pagesave elektronike dhe planifikimit të biznesit digjital për klientë të ndryshëm, përfshirë këtu botues të mëdhenj mediatikë në rajon (Axel Springer, Grupi United), banka të fuqishme, sipërmarrës në tregtinë elektronike, kompanitë e basteve online, dhe tregtarë e dyqane të shitjeve me pakicë online. Birovljev është pionier në tregtinë dhe pagesat elektronike. Ai ishte i pari që krijoi dhe hapi qendrën tregtare online, portali i parë i klasifikuar online, që vuri në zbatim disa nga karakteristikat e pagesave elektronike që ndryshuan tregun (përpunimin dhe sigurinë e kartave të kreditit, pagesat online me një klikim, etj.). Janë më shumë se 2,000 modele biznesesh që janë vlerësuar nga Birovljev në periudhën që ishte drejtor i tregtisë elektronike në bankën më të madhe në rajon por dhe në vitet e mëvonshme. Në Serbi ka punuar ngushtësisht me Projektin e Medias të financuar nga USAID duke u ofruar asistencë teknike botuesve dhe aktorëve mediatikë për të krijuar një mjedis më mundësues biznesi për mediat. Ai u angazhua edhe në përmirësimin e kuadrit rregullator dhe ligjor dhe në mjedisin ekonomik për mediat duke u përqendruar kryesisht në optimizimin e pagesave online si bazë për përmirësimin e modeleve të biznesit digjital për mediat. Ai punoi ngushtësisht me Agjencinë Beta (zgjidhje për pagesat elektronike), me të përditshmen Danas (për abonimin digjital), me Nova Ekonomija (duke ofruar konsulencë në fushat e e-biznesit dhe pagesave elektronike), me Foundacionin Catalyst (për krijimin e infrastrukturës së pagesave për shërbimet e mediave si Pescanik, KRIK, CINS dhe Fakenews).

Numri i artikujve: 1