Autor/e

Erjon Curraj është ekspert senior në zhvillimin e biznesit, inovacionit dhe transformimit dixhital drejt Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm (SDGs). Ai gëzon një përvojë të përzier profesionale në akademi, sektorin publik dhe privat (Triple Helix) dhe është vlerësuar së fundmi me grantinJean Monnet Module të BE nga Komisioni Europian për promovimin e axhendës dixhitale të BE në Shqipëri. Përvoja e tij afatgjatë, njohuritë dhe aftësitë për të punuar me sektorin publik, privat dhe start-upet bënë të mundur lidhjet e vendosura në të gjithë rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilat janë mjaft të rëndësishme për ndërhyrjen e TF. Ai tani vepron si mentor për Fondacionin Thomson, duke mbështetur media në zhvillimin e planeve të biznesit dhe si të bëhen më të qëndrueshme financiarisht.

Numri i artikujve: 2