Autor/e

Milena Đukić

Milena Gjukiq është menaxhere komunikimi me përvojë në menaxhimin e marrëdhënieve me publikun, marketingun dixhital, community managment dhe prodhimin e videove. Ajo kryesisht punon në fushat e industrive krijuese, produksion kulturor dhe artistik dhe sektorit joqeveritar me organizata të tilla si Streha e Sigurtë e Grave, Festivali Ndërkombëtar i Teatrit Alternativ FIAT, Festivali i Filmit në Podgoricë, UnderhillFest dhe shtëpitë e produksionit OpenBox, Atomic dhe Videa.

Numri i artikujve: 2