Të mësuarit online dhe biznesi i medias, eksperienca dhe mundësi

Lexim  minutësh

Online-learning-and-media-business-experiences-and-opportunities.

Si profesionist i medias, si do të reagonit nëse lexoni se mund të mësoni bazat e një profesioni mediatik brenda disa orësh? A mendoni se ajo për të cilën keni shpenzuar vite mësimi dhe praktike mund të mësohet në një kurs? Ndoshta jo, por kurset online sugjerojnë se është e mundur. Ndaj mediat duhet të mbajnë një qëndrim për këtë.

Të mësuarit online është një treg i madh, më shumë se një dekadë i vjetër, dhe pandemia COVID vetëm përshpejtoi zhvillimin e saj. Ekziston një treg i konsiderueshëm B2C që ofron kurse gazetarie dhe media, që synojnë lloje të ndryshme të popullsisë, që nga studentë te profesionistë në industri të ndryshme. Sidoqoftë, një gjë është e habitshme: shumica e këtyre kurseve nuk ofrohen nga media.

Ky artikull synon të paraqesë trendet globale që nxisin tregun e të mësuarit në internet dhe të sugjerojë ide për formate të mundshme edukative që do të zhvillohen nga media në Ballkanin Perëndimor.

Struktura e tregut global të e-mësimit për profesionistët e medias

Tregu online që ofron kurse të lidhura me median dhe gazetarinë po lulëzon. Tregu dominohet nga platformat online me bazë në SHBA, të tilla si Udemy, LinkedIn Learning, Skillshare dhe Masterclass. Përdoruesit mund të mësojnë si të nisin një podcast, si të bëhen blogerë të suksesshëm, të marrin disa baza në gazetarinë investigative, etj. Dhe të gjitha këto kundrejt një çmimi të arsyeshëm – kurset fillojnë me 15 dollarë.

Lista e kurseve të ofruara është shumë e gjatë, siç e sugjerojnë numrat: Udemy, një platformë që mbledh më shumë se 50 milion përdorues, ofron 164 kurse për gazetarinë dhe 8817 kurse për median!

Këto shifra mund të jenë mjaft mbresëlënëse dhe mediat me siguri mund të gjenerojnë disa ide inovative nga këto platforma. Platformat janë ndërtuar mirë, videot prodhohen në mënyrë profesionale, përmbajtja është frymëzuese, gjithçka supozohet se krijon përshtypjen e “lehtësisë dhe rrjedhës”. Ju intereson gazetaria mobile? Perfekte, ekziston një kurs i përshtatur për nivelin tuaj. Apo ndoshta ju preferoni një kurs në sipërmarrje? Guy Kaëasaki dhe Seth Godin janë këtu për të ndarë disa njohuri se si të bëheni një sipërmarrës i suksesshëm. Përdoruesit kanë mundësi të mëdha zgjedhjeje dhe gjithçka duket se është e arritshme.

Në të njëjtën kohë, si profesioniste e arsimit, kam shqetësime të caktuara për organizimin e përgjithshëm të këtyre platformave dhe besoj se ju si profesionistë të mediave ndjeni të njëjtën gjë. Cilësia e përmbajtjes së kurseve nuk është rishikuar si duhet. Përdoruesit mund ta krijojnë dhe ngarkojnë me lehtësi përmbajtjen e kursit. Kjo do të thotë që specialistët e vetëshpallur të medias mund të krijojnë përmbajtje e cila do të etiketohet si “kurs”.

Sidoqoftë, këto “kurse” shumë shpesh rezultojnë të jenë video të thjeshta, ku ndërveprimi me profesorin është shumë i kufizuar. Përdoruesit (ose duhet t’i quajmë “studentët”) mund të marrin një certifikatë, por duhet pyetur veten – çfarë vlere ka një certifikatë e tillë?

Çfarë mund të mësojmë nga platformat që ofrojnë kurse të lidhura me mediat?

Çfarë mund të mësojmë nga platformat që ofrojnë kurse të lidhura me mediat?

Këto platforma gjithashtu ngrenë disa pyetje në lidhje me të ardhmen e biznesit mediatik. Ekziston një pyetje në lidhje me aftësitë e nevojshme që duhet të zhvillojnë profesionistët e medias, veçanërisht ato që lidhen me mjedisin dixhital. Në këtë kuptim, këto platforma mund t’u japin disa ide inovative profesionistëve të medias.

Ekziston gjithashtu pyetja në lidhje me kërkesën globale për përmbajtje mediatike: këto platforma mund të japin njohuri për atë që përdoruesit globalë kërkojnë kur bëhet fjalë për profesionin e medias, për sa i përket temave.

Së fundmi, ekziston gjithashtu pyetja mbi modelin e përgjithshëm të biznesit të këtyre platformave që mund të jenë frymëzuese për bizneset mediatike. Këto platforma janë zhvilluar në partneritet me kompani teknologjike, kryesisht startup-e dhe të mbështetura nga fonde të konsiderueshme VC. Kjo mund të duket shumë e shkëputur nga mjedisi i Ballkanit Perëndimor, por tregon nevojën për të zhvilluar projekte së bashku me aktorët e tjerë të biznesit.

Vizibiliteti i këtyre platformave i bën ata liderë në kurse të gazetarisë dhe mediave në lidhje me mediat. Sidoqoftë, pak kurse ofrohen nga media të mirëfillta. Ato gjithashtu nuk janë përshtatur me kontekstin lokal. A kanë nevojë bizneset e mediave të Ballkanit Perëndimor të zhvillojnë platforma në internet që do të mbledhin miliona përdorues? Me siguri jo. Por ata me siguri mund të frymëzohen dhe të prodhojnë disa përmbajtje që i përgjigjen sfidave lokale.

Kurset dhe trajnimet si një burim i qëndrueshëm i të ardhurave për mediat e Ballkanit Perëndimor

Kurset dhe trajnimet si një burim i qëndrueshëm i të ardhurave për mediat e Ballkanit Perëndimor

Platformat online të mësimit nuk mund të konkurrohen drejtpërdrejt pasi ato janë zhvilluar për më shumë se 10 vjet, të mbështetura nga fonde të konsiderueshme dhe duke synuar miliona përdorues. Sidoqoftë, përmbajtja e këtyre kurseve mbetet shumë e përgjithshme dhe e kufizuar në ndërveprim. Pa konkurruar drejtpërdrejt me këto platforma, bizneset e mediave në Ballkanin Perëndimor mund të përdorin ekspertizën dhe legjitimitetin e tyre në prodhimin e kurseve më specifike në internet për gazetarë dhe profesionistë të mediave, të përshtatur ndaj sfidave lokale.

Një shembull frymëzues vjen nga Mbretëria e Bashkuar: Këshilli Kombëtar për Trajnimin e Gazetarëve në Mbretërinë e Bashkuar u themelua në 1951 dhe ka qenë përgjegjës për mbikëqyrjen e trajnimit të gazetarëve. Këshilli organizon disa kurse dhe evente, përfshirë Akademinë e Aftësive të Gazetarisë. Kurset e tyre përfshijnë: Aftësi Thelbësore për Të gjithë Gazetarët, PR dhe Komunikim për Gazetarët, Çështjet Publike për Gazetarët, Gazetaria e Biznesit dhe Financave dhe Mësimi në Distancë.

Mediat e Ballkanit Perëndimor gjithashtu mund të bashkojnë forcat e tyre me institucionet akademike në prodhimin e kurseve për gazetari dhe media. Në këtë kuptim, ata mund të frymëzohen nga partneritete të suksesshme midis universiteteve dhe platformave, të tilla si Coursera, EdX.org ose Get Smarter. Ato prodhojnë përmbajtje që merr parasysh sfidat politike, kulturore dhe të biznesit me të cilat ballafaqohen aktualisht bizneset mediatike.

Në kontekstin e Ballkanit Perëndimor, këto kurse mund t’u ofrohen profesionistëve të ardhshëm të medias dhe temat mund të vendosen sipas kontekstit lokal dhe përparësive sociale. Lista e temave mund të përfshijë gjithashtu aftësi biznesi të nevojshme për drejtimin e mediave në Ballkan ose për bashkëpunimin me aktorë të tjerë ekonomikë dhe institucionalë në Ballkan.

Një mundësi tjetër është të trajtojmë çështje të mjedisit dixhital me partnerë nga ekosistemi sipërmarrës i teknologjisë. Mjedisi dixhital është sfidues dhe ofron shumë mundësi. Platformat dhe universitetet në internet ofrojnë kurse të ndryshme për prodhimin e lajmeve në mjedisin e mediave sociale, fenomenin e lajmeve të rreme, gazetari në internet dhe citizen journalism gazetari mobile dhe marketing në media sociale. Duket një mundësi e mirë që mediat në Ballkan të angazhohen me këto tema dhe të ofrojnë kurse dhe trajnime mbi sfidat e teknologjisë dhe mundësitë me të cilat përballen profesionistët e medias. Këto kurse mund të ofrohen në partneritet me startupet teknologjike dhe aktorë të tjerë të teknologjisë. Kjo do të krijonte më shumë sinergji midis mediave dhe ekosistemit teknologjik sipërmarrës.

Duke shkuar përtej profesionistëve të medias si një audiencë e synuar

Duke shkuar përtej profesionistëve të medias si një audiencë e synuar

Për më tepër, organet e medias mund të përdorin legjitimitetin e tyre në ofrimin e formateve edukativë për aftësi të transferueshme për audiencat jo-mediatike, si B2C ashtu edhe B2B. Media gjithashtu mund të konsiderojë mundësinë e ofrimit të kurseve për ndërtimin e kapaciteteve për audiencat më të reja (studentë dhe profesionistë të rinj). Këto kurse do të synojnë zhvillimin e aftësive të buta që vlerësohen në një mjedis biznesi: të folurit në publik, komunikimi efektiv (të folurit dhe të shkruarit), trajnimi për media, arti i prezantimit të vetvetes. Partneritetet me aktorë dixhitalë do të mundësonin që media të ofrojë kurse mbi brendin, gazetarinë qytetare etj.

Sidoqoftë, rreziku i këtij modeli biznesi është raporti përpjekje – përfitim. Siç kemi parë, platformat që ofrojnë formate B2C kanë vite dhe dekada në treg ose mund të investojnë fonde të rëndësishme për të zhvilluar një ofertë të tillë. Shumica e platformave me bazë në SHBA janë mbështetur nga fonde të konsiderueshme të VC. Disa prej tyre janë përballur me vështirësi të rëndësishme financiare ose krijojnë të ardhura të dobëta.

Modelet e biznesit B2C mund të jenë frymëzim i mirë për cilësinë e përmbajtjes, por jo domosdoshmërisht për zhvillimin e biznesit të mediave. Formati B2C mund të zhvillohet më vonë kur ekosistemi i përgjithshëm i teknologjisë në Ballkan tërheq më shumë investitorë.

Një pjesë e temave të lartpërmendura mund të ofrohet gjithashtu në një format B2B për kompanitë që kanë nevojë të pozicionohen në mjedisin mediatik.

Për shembull, trajnimi për media dhe të folurit publik mund të personalizohen për menaxhimin e lartë të kompanive. Trajnimet për marrëdhëniet me publikun dhe mediat mund të jenë shumë tërheqëse për ekipet e PR, si dhe për ekipet e marketingut dhe shitjeve. Së fundmi, trajnimet për markën dhe aftësitë në hapësirën mediatike mund të jenë interesante për ekipet njerëzore që janë përgjegjëse për zhvillimin e karrierës së punonjësve, jo vetëm për sa i përket markës së tyre individuale në internet, por edhe për sa i përket markës së tyre të korporatave – punonjësit që janë “ambasadorë” të ndërmarrjeve të tyre.

Ky model biznesi duket më i besueshëm se B2C: mediat mund të përdorin legjitimitetin dhe rrjetin e tyre në terren për të tërhequr bizneset lokale dhe për këtë proces do të duheshin më pak mjete financiare sesa zhvillimi i B2C.

Konkluzione për tu mbajtur mend

Konkluzione për tu mbajtur mend

Pasi të hulumtohen këto mundësi të ndryshme, është e rëndësishme të theksohet se zhvillimi i formateve edukative në internet ka nevojë për aftësi që kombinojnë ekspertizën e medias dhe formatimin arsimor. Ekspertiza e medias është thelbësore për zhvillimin e përmbajtjes së mirë, por nuk mjafton për të garantuar suksesin e saj. Mediat duhet të gjejnë partnerë arsimorë për t’u siguruar që formati është konceptuar si duhet. Prandaj, sinergjitë midis medias, profesionistëve të arsimit dhe ekosistemit të teknologjisë duken të nevojshme për të garantuar suksesin.

Duke pasur parasysh mundësitë e ofruara nga të mësuarit në internet, është e sigurt që tregu i të mësuarit online do të vazhdojë të zhvillohet edhe në botën pas pandemisë. Mediat në Ballkan mund të përfitojnë nga kjo prirje dhe të përdorin mundësitë e mësimit në internet për diversifikimin e biznesit të tyre. Ato do të plotësonin një boshllëk në tregun e Ballkanit Perëndimor, atje ku ekziston interesi për formatet online.

Standardi ndërkombëtar ka treguar se aktorët kryesorë janë platformat B2C me bazë në SHBA. Ky model biznesi nuk është realist për mediat në Ballkan për shkak të fondeve të nevojshme dhe kohës që kërkon ndërtimi i platformave të tilla. Mediat në Ballkan mund të përqendrohen më shumë në modelet B2B, ku ata do të ndanin ekspertizën e tyre mediatike dhe aftësitë e transferueshme me kompani të krijuara tashmë.

Një mundësi tjetër është të trajtojmë çështjen e zhvillimit të mediave në mjedisin dixhital. Kjo mund të bëhet në partneritet me profesionistë të teknologjisë dhe një trajnim i tillë mund të synojë profesionistë të medias të cilët kanë nevojë për të azhurnuar aftësitë e tyre teknike. Krijimi i një platforme të tillë në Ballkan jo vetëm që do të rrisë aftësitë e profesionistëve të medias, por gjithashtu do të krijojë sinergji të vlefshme midis medias dhe profesionistëve të arsimit me aftësi dixhitale.

Sanja Beronja zotëron një përvojë dhjetëvjeçare në projekte që lidhen me menaxhimin dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në arsimin e lartë, si pedagoge dhe menaxhere programi në Fakultetin e Shkencave Politike në Paris. Atje ajo zhvilloi një pasion për inovacionin në arsim dhe pa rëndësinë e teknologjive të reja në krijimin e përmbajtjes arsimore. Ajo është aktualisht doktorante në Sociologjinë e Sipërmarrjes në Shkollën e Studimeve të Avancuara në Shkencat Sociale në Paris. Tema e disertacionit të saj është sipërmarrja startup në Paris dhe Berlin. Sanja e sheh inovacionin në arsim dhe sipërmarrjen teknologjike si nxitës të zhvillimit dhe hulumtimeve lokale dhe shkruan për këto tema. Ajo jeton midis Berlinit dhe Parisit dhe është aktive në ato dy qytete, si dhe në Beograd, qytetin e saj të lindjes.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e 15-të, ose radioja, TV-ja dhe madje edhe interneti në shekullin e 20-të. Është një teknologji që do të riformësojë përgjithmonë shoqërinë. Për shumë prej nesh, AI nënkupton gjithçka që kemi mësuar nga filma të shumtë distopikë (2001 A Space

Tema:

Artikujt më të fundit:

Menaxhimi i premtimeve dhe rreziqeve të AI: Çfarë duhet të dijë çdo profesionist i medias rreth ChatGPT
Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e
Zbuloni trukun: Si të flisni me zhvilluesit e uebit për (ri)dizajnimin e ueb faqes suaj mediatike
Puna mbi një ueb faqe për biznesin tuaj mund të jetë një proces në të njëjtën kohë emocionues dhe i
Si do ta ndryshojë ChatGPT gazetarinë dhe mediat?
Kërkova nga ChatGPT të shkruante këtë artikull për mua. Sigurisht që e bëra këtë. Bëra dhe riformulova pyetje për të