Autor/e

Zoya Charles është gazetare dhe redaktore multimediale me mbi 25 vite përvojë dhe ka pasur pozicione menaxhimi në nivel të lartë në BBC. Me Fondacionin Thomson, në punën e saj ka pasur funksione edhe si producente e lartë ekzekutive në Projektin “OPEN Media Hub”, ku janë trajnuar gazetarë të transmetimeve multimediale, redaktorë dhe menaxherë nga vendet fqinje me Bashkimin Evropian. Në BBC, Zoja punonte si redaktore ku drejtonte një nga ekipet më novatore të gazetarisë video, me të cilët ka fituar disa çmime për produksionet e saj. Si pjesë të punës, Zoya ka ndihmuar BBC-në në hartimin e strategjisë dixhitale.

Numri i artikujve: 2