01-Razmišljajte-izvan-TV-kutije.png

Mendoni jashtë kutisë (së TV-së)

Programi televiziv linear, të paktën në vendet më të zhvilluara, ndoshta do të jetë së shpejti në shtratin e vdekjes. Gjithnjë e më pak shikues janë ulur në shtëpi dhe konsumojnë atë që u ofrohet aktualisht në ekranet televizive. Në vend të kësaj, ka një numër në rritje të atyre që abonohen në shërbimet e […]

Mendoni jashtë kutisë (së TV-së) Read More »