Autor/e

Kristijan Jean Radikoviç është një mjeshtër fjalësh me përvojë dhe një master në anglisht dhe poezi. Pas një karriere të pavarur si përkthyes dhe redaktor, ka punuar si shkrimtar për një shkëmbim kripto ndërkombëtar. Me përvojën që fitoi, ai gjeti vendin e tij në redaksinë e Dobre zgodbe, ku kryen kërkime dhe shkruan për brende lokale dhe globale.

Numri i artikujve: 2