Autor/e

Mladen Obrenoviq është PhD në Shkencat e Komunikimit dhe një gazetar profesionist, me karrierë profesionale si gazetar në 1996, duke punuar për 14 vitet e ardhshme për mediat lokale që mbulojnë pjesën lindore të Kroacisë. Ai u zhvendos në pozicionin e korrespodentit (nga Vukovar) për gazetat Glas Slavonije dhe Jutarnji list. Nga 2010 në 2013, mbajti pozicionin në portalin në internet Tportal, me qendër në Zagreb, ku mbulon politikën e përditshme dhe temat aktuale të shoqërisë kroate, të specializuara në mbulimin e Asamblesë dhe Qeverisë Kroate, si dhe institucionet e ligjit. Në 2013 ai filloi të punojë për Al Jazeera Balkans në Sarajevë, si gazetar dhe nga viti 2019, si redaktor i lajmeve. Që nga gushti i vitit 2020, ai ka punuar si gazetar në Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Investigative Bosnjë dhe Herzegovinë (BIRN BiH). Nga tetori 2017 deri në shtator 2018, ai ishte asistent pedagog në Universitetin VERN në Zagreb, duke dhënë mësim Teoritë e Mediave. Ka marrë pjesë në kurse të shumta mediatike, konferenca shkencore dhe si rezultat, ka botuar studime të shumta shkencore. Ai është anëtar i Grupit Këshillues për Nxitjen e Shkencave të Medias dhe Informacionit në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Numri i artikujve: 3