Fact-checking platformat si burime për gazetarët: Si të arrijmë te fakti ‘jo problematik’

Lexim  minutësh

01 Fact-checking platforme kao izvori za novinare

„Presidenti Barack Obama ka lindur në Shtetet e Bashkuara. Pikë, “pranoi Donald Trump gjatë fushatës për Shtëpinë e Bardhë në fund të verës së vitit 2016.  Prej vitesh ai pretendonte të kundërtën, se Obama ka lindur në Kenia, gjë që do të kishte pasoja të qarta, sepse presidenti amerikan duhet të lindë në tokën e një prej shteteve federale amerikane. Nëse nuk do të ishte kështu, të dy mandatet e tij do të bazoheshin në një supozim të rremë. Trump instistonte në këtë për një kohë shumë të gjatë, në fakt, për aq kohë sa i nevojitej në një fushatë plot me lajme të rreme që në fund e ndihmuan shumë për të marrë presidencën.

Gënjeshtra mbi të cilën u  krijua e ashtuquajtura birther theory u ekspozua tetë vjet para "pendimit" të Trumpit. E vërteta u konfirmua nga gazetarët e redaksive amerikane, por në vitin 2008 punuan shumë dhe me zell edhe ekspertët për kontrollin dhe vërtetimin e fakteve nga platformat e zbulimit, të rralla në atë kohë. Interneti nuk ishte aspak afër asaj që ofron sot, kështu që fact-checkers të  platformës PolitiFact duhej të punonin shumë për të gjetur certifikatat e lindjes dhe martesës së Obamës, patentin e shoferit, dokumentet e pronësisë ose certifikatat e mosndëshkimit… Një vit më vonë, ata morën çmimin Pulitzer , ndër të tjera gjëra, për ekspozimin e gënjeshtrave mbi të cilat qëndronte birther theory, por më shumë për ndjekjen e fushatës për zgjedhjet në të cilat Obama fitoi për herë të parë dhe përmbushjen e 514 premtimeve që bëri para zgjedhjeve.

Zgjedhja e Obamës ka përqendruar vëmendjen te platformat e kontrollit të fakteve, megjithëse disa prej tyre, në këtë formë moderne (sepse disa media që mbanin reputacionin e tyre kishin departamente të veçanta për kontrollin e fakteve), ekzistojnë prej vitesh (platforma e parë, FactCheck, u lançua në vitin 2003). Në atë ngjitje të parë ata u morën kryesisht me verifikimin e vërtetësisë së pretendimeve të politikanëve dhe përmbushjen e premtimeve të tyre elektorale. Por fushata e Trump dhe hyrja e tij në Shtëpinë e Bardhë, fushata për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian (Brexit), por edhe shumë ngjarje në mbarë botën, çuan në një zgjerim real të portaleve të zbulimit që nuk trajtonin më vetëm besueshmërinë e politikës. mesazhe por edhe gënjeshtra e manipulime që ishin në themel të fenomenit të lajmeve të rreme, që ekzistonte edhe më parë, por këtë herë krahët ia dhanë portalet dhe rrjetet sociale.

Disiplina e verifikimit si një themel

Puna e platformave fact-checking nuk ka munguar asnjëherë, pasi ato janë përballur dhe vazhdojnë të përballen me gënjeshtra në lajme, dezinformata dhe informacione keqdashëse, spinime dhe manipulime në të gjitha format e tyre. Për krahasim, dy vjet para Brexitit dhe hyrjes së Trumpit në Shtëpinë e Bardhë në 2014, kishte 44 platforma të tilla në botë; numri i tyre u rrit në 113 në vitin 2016; në fund të vitit 2021, ishin gjithsej 349, qëështë tetë herë më shumë   se shtatë vjet më parë, dhe shumica e tyre në fakt u krijua si projekt i pavarur ose të OJQ-së.

Qofshin të lidhur me një organizatë joqeveritare, një institucion të arsimit të lartë apo një shtëpi mediatike, fact-checkers, si dhe gazetarët, merren me atë që është kuptimi thelbësor i gazetarisë, i cili, sipas Bill Kovachit dhe Tom Rosenstielit, është disiplina e shqyrtimit. Ka shumë ndryshime midis dy profesioneve dhe dy qasjeve, së bashku me shumë ngjashmëri. Gjithashtu, fact-checkers kryesisht kanë të bëjnë me kontrollimin dhe vërtetimin, vendosjen në një kontekst të caktuar dhe shpjegimin e asaj që publikojnë gazetarët, dhe veçanërisht "anti-gazetarët" (ata që prodhojnë lajme të rreme dhe merren me gazetari të rreme; termat: Turčilo i Buljubašić) nga ana tjetër, shtëpitë mediatike sigurisht që mund të mbështeten në fact-checking  platformat kur kanë nevojë për një informacion të besueshëm dhe të verifikuar.

Informacioni plotësisht i verifikuar, i marrë nga të gjitha burimet përkatëse dhe i sqaruar nga çdo aspekt, është pikërisht informacioni  që sjellin fact-checkers. Mund të jetë gjithashtu një pikënisje, një burim i rëndësishëm ose një segment i rëndësishëm i një historie të re, i një kërkimi i ri. Një informacion, siç e quajnë fact-checkers një "fakt joproblematik", mund të bëhet një themel i sigurt për çdo histori të mirë gazetareske në të ardhmen. Dhe nuk do të ketë gabime.

Rregulli i harruar "kontrollo, më pas publiko".

Rregulli i harruar "kontrollo, më pas publiko".

Gazetarët kontrollojnë informacionin përpara se ta publikojnë; fact-checkers  pas publikimit. Gazetarët përpunojnë dhe transmetojnë informacione; fact-checkers e analizojnë vërtetësinë dhe saktësinë e tyre. 

Kjo mund të thjeshtojë ndryshimin midis dy profesioneve dhe asaj që ata bëjnë (ose duhet të bëjnë). Por jo gjithçka është kaq bardh e zi.

Një gabim i paqëllimshëm është gjithmonë i mundshëm dhe duhet respektuar dhe falur nëse ndodh, por kur vendoset qëllimisht një përmbajtje problematike dhe manipuluese që në thelb është e rremë - nuk duhet të ketë falje. Dhe permbajtja e tillë me meritë duhet të jetë në "shtyllën e turpit" (në forma e me emra të ndryshëm) që ka pothuajse çdof act-checking platformë. Kjo gjithashtu informon publikun se cilat media merren me puna të pandershme dhe cilat nuk duhet t'u besohet apo t'u kushtohet kohë dhe vëmendje minimale, dhe cilat redaksi janë të verifikuara, të besueshme dhe që i respektojnë parimet profesionale dhe etike në punën e tyre.

Fatkeqësisht, gazetaria moderne çdo ditë përballet me të njëjtin apel për “kthimin në rrënjët”, pra, me përdorimin e parimit themelor të profesionit, i cili pasqyrohet në një formulë të qartë – “kontrollo, pastaj publiko”. Megjithatë, shumë prej tyre bëjnë të kundërtën, sipas modelit “publiko, pastaj kontrollo”. Prandaj, roli i fact-checkers është edhe më i rëndësishëm, të cilët do të kontrollojnë atë që është publikuar dhe në këtë mënyrë do të kontribuojnë që skena mediatike dhe gazetaria të jenë shumë më të mira se sa janë sot.

Nuk ka asnjë arsye për të dyshuar në profesionalizmin, ndërgjegjshmërinë dhe etikën e fact-checking platformeve, që mund të jetë (dhe është) një burim i besueshëm për përdoruesit, dhe veçanërisht për gazetarët në redaksi që nuk kanë mjaft kohë për të kontrolluar çdo fakt (siç u tha: gabime dhe lajthitje, veçanërisht ato të paqëllimshme, janë gjithmonë të mundshme - dhe të falshme). Është koha, apo mungesa e kohës, që është arsyetimi kryesor dhe faktor i shpeshtë kufizues në punën e profesionistëve të mediave. Por është më mirë të vonosh, por të sjellësh informacion cilësor, sesa të jesh i pari dhe të gabosh..

Punë e dobishme për komunitetin

Punë e dobishme për komunitetin

Çdo profesion ka kodet e veta të veprimit dhe sjelljes, në fakt rregullat që duhen ndjekur. Kështu është edhe me fact-checkers. Në radhë të parë, ata janë të paanshëm dhe të drejtë në punën e tyre, në mënyrë që të gjitha informacionet të kontrollohen në të njëjtën mënyrë, dmth. pavarësisht se nga kush vjen. Ata tregojnë qartë burimet të cilave u referohen, në mënyrë që vetë lexuesi të mund të ndjekë një gjurmë. Përveç metodologjisë së përcaktuar saktësisht, sipas së cilës ata punojnë, organizimi, si dhe mënyra e financimit janë të dukshëm. Dhe ajo që është gjithashtu shumë e rëndësishme, që gjithçka që ata publikojnë e shpjegojnë në detaje, janë të hapur për korrigjime, gjithçka për t'i dhënë audiencës një informacion plotësisht të saktë dhe të vërtetë.

Sipas Marija Slijepçeviqit, profesore në Universitetin VERN në Zageb', serioziteti dhe qasja tregon "qëllimin e [fact-checking] organizatave në mbarë botën për të qenë korrigjuese në parimin e veprimit të mediave, të cilat shpesh janë të diskutueshme në fushën e transparencës së tyre, punës, financimit dhe pronësisë”. Ajo citon gjithashtu raportin e Reuters „The Rise of Fact-Checking Sites in Europe“, i cili thotë se "shërbimet e pavarura e verifikimit të informacionit janë një institucion i ri demokratik me qëllim të lavdërueshëm për të promovuar të vërtetën në diskursin politik". 

Ata pa dyshim po bëjnë punë të dobishme për komunitetin,  por shtrirja e fact-checking platformave në internet është ende mjaft e vogël në krahasim me shumë portale të tjera, sepse audienca më shpesh do të aspirojë për përmbajtje të parëndësishme dhe lexim më të lehtë sesa "të lodhet" me forma serioze, studioze, të gjata, të cilat sjellin një gënjeshtër të zbuluar (në fund të fundit, po ashtu është edhe me gazetari investigative).

Në përgjithësi, gazetaria do të perfitonte shumë më tepër të bëhej sërish “e mërzitshme”, pra të kthehej në rrënjët e saj dhe t'u përmbahej vazhdimisht kontrolleve që duhet të ecin paralelisht me mbledhjen e informacionit. Edhe pse nuk është e lehtë të luftosh me një sasi të madhe të informacioneve, duke imponuar vazhdimisht ritmin në redaksi, por edhe jashtë saj, sidomos kur vjen nga konkurrenca. Pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, është e nevojshme të kontrollohet përpara publikimit, t'u përmbahen standardeve profesionale sepse prej tyre varet reputacioni i shtëpisë në të cilën ata punojnë, por edhe besimi i audiencës që ndjek punën e tyre. Pavarësisht se kanë në nënvetëdijen e tyre që ka dikush që do të "pastrojë rrëmujën" pas tyre, nuk duhet të mbështeten në të, sepse ndoshta nuk është e këndshme kur tekstin apo artikullin tënd "zbërthejnë" dhe identifikojnë lajthitje, pasaktësi, të pavërteta, manipulime të dukshme.

Çfarë duhet të kenë parasysh gazetarët?

Çfarë duhet të kenë parasysh gazetarët?

Nuk ka asnjë formulë apo recetë të thjeshtë sesi një informacion, së bashku me të gjithë elementët e tjerë shoqërues dhe veprimet e nevojshme, të shndërrohet në një përmbajtje të caktuar mediatike të përshtatur me platformën në të cilën gazetarët publikojnë punimet e tyre. Gjithashtu, rruga drejt një fakti krejtësisht “pa problematik” nuk është aq e lehtë, sepse ka shumë pengesa. Si mund t'i anashkalojnë gazetarët?

Para së gjithash, ata duhet të kenë burime autentike dhe të besueshme, por edhe informatorë të ndershëm. Çdo burim dhe/ose informator ia krijon problemet gazetarit apo redaksisë nëse i afrohet me qëllime të fshehta ose fsheh diçka, nëse është i njëanshëm ose ka motive specifike, nëse kërkon anonimitet dhe nuk ka bazë për këtë. Nëse historia shkon keq në fillim, nuk mund të përfundojë ndryshe veçse si një analizë e fact-checkers . Prandaj është e rëndësishme:

 • të jeni plotësisht i bindur për besueshmërinë dhe rëndësinë e burimit,
 • të analizoni tërësisht dokumentacionin në dispozicion, të lexoni dhe të kuptoni aktet ligjore dhe të tjera të miratuara nga autoritetet në të gjitha nivelet,
 • të studioni të dhënat statistikore dhe zhytni veten në kërkime,
 • të kontaktoni aktorë të tjerë në shoqëri,
 • të monitoroni rrjetet sociale dhe të identifikoni edhe atje informacione të dobishme, me cilësi të lartë dhe të besueshme.

Gjithçka e mbledhur është e nevojshme:

 • të kontrolloni në detaje,
 • të vërtetoni të gjitha faktet,
 • të "kërkoni" me kujdes çdo shënim,
 • të keni prova për çdo pretendim dhe deklaratë,
 • të konsideroni nëse ka interesa të caktuara dhe aktivitete prapa skenave, fjalë për fjalë "të fryni në të ftohtë",
 • të korrigjoni në kohë atë që nevojitet,
 • të thirrni përsëri bashkëbiseduesit dhe të kontaktoni institucionet nëse diçka mbetet e paqartë ose e dyshimtë,
 • jini skeptik për të dhënat e mbledhura, mos supozoni asgjë dhe kini kujdes,
 • të vlerësoni mirë materialin në monitorin e kompjuterit, në format video ose audio, në letrat e shtrira në tavolinë.

Dhe kur ata marrin informacione nga burime sekondare, dmth tashmë të publikuara diku, gazetarët që kanë nevojë për ato për të zhvilluar historinë duhet:

 • të lexojnë / dëgjojnë / shikojnë me kujdes të gjithë postimin,
 • të kontrollojnë autorin dhe medien që e ka publikuar, rëndësinë, besueshmërinë dhe reputacionin e tyre,
 • të sigurohen për besueshmërinë e burimeve të tyre dhe për çfarë kanë folur,
 • të zbulojnë nëse dhe si kanë raportuar të tjerët për të,
 • dhe të mendojnë për gjithçka edhe një herë.
Përdorni aftësitë dhe mjetet për të ekspozuar

Përdorni aftësitë dhe mjetet për të ekspozuar

Krahas të gjitha teknikave që disponon dhe përvojës në të cilën mund të mbështetet, është e nevojshme të “huazojë” disa nga aftësitë dhe mjetet që disponojnë fact-checkers, veçanërisht në kontrollimin e informacionit nga portalet dhe rrjetet sociale. Dhe të fillojnë me krijimin e përmbajtjes mediatike në të ardhmen, të respektojnë të gjitha postulatet, mbi të gjitha ato etike, të profesionit gazetaresk.

Kur e gjithë puna të ketë mbaruar dhe njoftimi në media të sheh dritën e ditës, mund të priten reagime, por edhe vërejtje dhe paralajmërime (nga burime, tregimtarë, persona të përmendur apo fact-checkers) se diçka nuk është në rregull ose nuk përputhet me të vërtetën. Ndërsa korrigjimi i gabimeve në gazeta, radio apo televizion është mjaft kompleks dhe ka rregullat e veta, në portale është shumë më i thjeshtë dhe rekomandimi i të gjithëve është të mos fshihen. Manuali Fact-checking dhe gazetari në internet, i përgatitur nga platforma Zbulimi, ofron një propozim për zgjidhjet e mundshme në tekstet në portalet, dhe thekson se është e nevojshme nëse ekziston një gabim material të:

 • ketë nje njoftim i qartë dhe i dukshëm se gabimi ekzistonte dhe ishte korrigjuar
 • bëhet korrigjimi i një pjese të pasaktë të tekstit
 • shtohet një shënim që informon lexuesit se çfarë është korrigjuar, kur dhe pse
 • ndahen shënimet vizualisht nga pjesa tjetër e tekstit, në mënyrën e zgjedhur nga redaksia e medias (siç përmendet si shembull i praktikës së mirë nga The New York Times dhe seksioni Corrections).

Sugjerohet të bëhen vërejtje të ngjashme nëse në tekst është shtuar ndonjë informacion i ri, të cilat nuk janë korrigjim të gabimeve. Nëse bëhen korrigjime në gabimet e shtypit ose në formatimin e tekstit, njoftimi nuk kërkohet; nëse është bërë një gabim serioz material dhe teksti nuk përputhet plotësisht me të vërtetën, demanti dhe fshirja e artikullit janë të nevojshme. E gjithë sa më sipër vlen edhe për publikimin e përmbajtjeve të diskutueshme në rrjetet sociale.

E fundit, por jo më pak e rëndësishme, është e qartë se dy profesionet – gazetaria dhe mjekësia ligjore për verifikimin e fakteve, siç i quan një pjesë e komunitetit shkencor – i drejtohen njëri-tjetrit. Kur nuk ekziston një situatë ideale në të cilën të gjithë gazetarët janë plotësisht dhe me ndërgjegje, profesionalisht korrekt, dhe deri në detajin e fundit dhe pa dyshim e kontrollojnë informacionin që hasin, është e qartë se do të ketë punë për fact-checkers. Ashtu si gazetarët, edhe fact-checkers kanë qenë prej kohësh një pjesë e rëndësishme e hapësirës publike. Prandaj, të dyja së bashku, mund të jenë vetëm në një rrugë të mirë për të rikthyer besimin në media.

Mladen Obrenoviq është PhD në Shkencat e Komunikimit dhe një gazetar profesionist, me karrierë profesionale si gazetar në 1996, duke punuar për 14 vitet e ardhshme për mediat lokale që mbulojnë pjesën lindore të Kroacisë. Ai u zhvendos në pozicionin e korrespodentit (nga Vukovar) për gazetat Glas Slavonije dhe Jutarnji list. Nga 2010 në 2013, mbajti pozicionin në portalin në internet Tportal, me qendër në Zagreb, ku mbulon politikën e përditshme dhe temat aktuale të shoqërisë kroate, të specializuara në mbulimin e Asamblesë dhe Qeverisë Kroate, si dhe institucionet e ligjit. Në 2013 ai filloi të punojë për Al Jazeera Balkans në Sarajevë, si gazetar dhe nga viti 2019, si redaktor i lajmeve. Që nga gushti i vitit 2020, ai ka punuar si gazetar në Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Investigative Bosnjë dhe Herzegovinë (BIRN BiH). Nga tetori 2017 deri në shtator 2018, ai ishte asistent pedagog në Universitetin VERN në Zagreb, duke dhënë mësim Teoritë e Mediave. Ka marrë pjesë në kurse të shumta mediatike, konferenca shkencore dhe si rezultat, ka botuar studime të shumta shkencore. Ai është anëtar i Grupit Këshillues për Nxitjen e Shkencave të Medias dhe Informacionit në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e 15-të, ose radioja, TV-ja dhe madje edhe interneti në shekullin e 20-të. Është një teknologji që do të riformësojë përgjithmonë shoqërinë. Për shumë prej nesh, AI nënkupton gjithçka që kemi mësuar nga filma të shumtë distopikë (2001 A Space

Tema:

Artikujt më të fundit:

Menaxhimi i premtimeve dhe rreziqeve të AI: Çfarë duhet të dijë çdo profesionist i medias rreth ChatGPT
Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e
Zbuloni trukun: Si të flisni me zhvilluesit e uebit për (ri)dizajnimin e ueb faqes suaj mediatike
Puna mbi një ueb faqe për biznesin tuaj mund të jetë një proces në të njëjtën kohë emocionues dhe i
Si do ta ndryshojë ChatGPT gazetarinë dhe mediat?
Kërkova nga ChatGPT të shkruante këtë artikull për mua. Sigurisht që e bëra këtë. Bëra dhe riformulova pyetje për të