Autor/e

Galjina është një studiuese, mentore dhe konsulente e orientuar drejt biznesit me një histori të shkëlqyeshme në lidhje me industrinë e medias. Ajo është e specializuar në matjen e mediave, zhvillimin e standardeve industriale në fushën e biznesit mediatik dhe mbështetjen e shoqatave profesionale të mediave në zhvillimin e kapaciteteve të biznesit. Ajo ka punuar pme Shoqatën e Mediave në Serbi, projektin e USAID SMS dhe aktorët kryesorë të industrisë në tregun Serb (botuesit mediatikë, agjencitë e marketingut dhe blerjes së mediave, reklamuesit) në zhvillimin e standardeve të industrisë/monedhës së tregut në fushën e matjes së mediave.

Numri i artikujve: 1