Autor/e

Zoran Kovaçiq është një ekspert transmetimi, televizioni, radio dhe mediat dixhitale. Ai është nismëtar dhe themelues i portalit të parë online që specializohet në industrinë e medias dhe telekomit në Europën Juglindore. Përveç kësaj, ai zotëron ekspertizë si konsulent për menaxhimin e medias, trajnim dhe mentorim, zhvillimin dhe zbatimin e modeleve të biznesit dixhital për media. Ka botuar disa libra të specializuar në historinë e mediave. Ai nuk e konsideron veten si gazetar, por si dikush që i pëlqen të shkruajë, të krijojë dhe të nis gjëra. Në vitin 2018, ai lançoi MediaDaily.biz, një portal rajonal me një model unik biznesi – abonim në hardwall – të cilin ai e zhvilloi në një burim të besueshëm informacioni për mediat profesionale dhe komunitetin e gazetarëve në BP. Deri më tani ai ka punuar dhe ofruar konsulencë për një sërë aktorësh të medias në rajon, duke përfshirë mediat e shërbimit publik, dhe portalet në fazat e hershme të zhvillimit të tyre.

Numri i artikujve: 3