Çfarë ndryshimesh ka sjellë versioni i ri i Google Analytics?

Lexim  minutësh

01 3 Medijske kampanje prikupljanja sredstava na Zapadnom Balkanu koje inspirišu i iz kojih se može naučiti

Para pak më shumë se një viti, në tetor të vitit 2020, Google lëshoi ​​​​një version të ri të Google Analytics nën emrin – Google Analytics 4 (GA4). Ky është një rifreskim i ri i madh i analitikës që ka sjellë shumë ndryshime pozitive, por gjithashtu ka shkaktuar po aq hutime në qarqe të ndryshme përdoruesish. Duke qenë se shumica e mediave në Ballkan përdorin këtë mjet të njohur për analitikën e uebit si një burim të dhënash që ndikojnë në vendimet për hapat e ardhshëm, do të paraqesim disa nga ndryshimet më domethënëse që kanë ndodhur. Do të shpjegojmë gjithashtu se si të aktivizoni GA4 duke pasur gjithashtu qasje në të dhënat historike përmes Analitikës Universale (UA).

Çfarë është Google Analytics 4?

Shkurtimisht, Google Analytics 4 është një rifreskim ose veçori e re e softuerit të përhapur të Google, për mbledhjen dhe analizën e të dhënave, i krijuar për të ndihmuar bizneset e ndryshme në internet të mësojnë më shumë për klientët e tyre. Me versionin e ri, Google njeh edhe në këtë produkt faktin tashmë të njohur të dominimit të pajisjeve mobile në trafikun e internetit dhe kodi i ri pasqyron të gjitha këto. Kjo i lejon mediat të mësojnë më shumë për audiencën dhe komunitetin e tyre duke i ndjekur ato përmes të gjitha kanaleve të shpërndarjes në ueb në një mjedis.

Dallimi midis Google Analytics 4 dhe Universal Analytics

Me pak fjalë – dallimi është i madh. Me versionin e ri janë futur ndryshime të mëdha, ndaj edhe dallimi është i madh.

GA4 përdor struktura të ndryshme të të dhënave dhe logjikën e mbledhjes së të dhënave. Tani të gjitha raportet janë ndërtuar rreth përdoruesve dhe ngjarjeve (events)në vend të seancave tradicionale me të cilat jemi mësuar tashmë.

Në këtë mënyrë, çdo ndërveprim i përdoruesve me përmbajtjen në ueb faqen tuaj ose aplikacionin celular trajtohet si një ngjarje e veçantë. Ky është një largim domethënës nga seancat që kanë grupuar ndërveprimet e përdoruesve brenda një periudhe kohore (30 minuta standarde). Kjo praktikisht do të thotë që në vend që shikimet e faqeve të shfaqen si vizita(hits), ato do të regjistrohen si ngjarje me parametra. Kjo qasje lejon GA4 të jetë më fleksibël dhe të parashikojë më mirë sjelljen e përdoruesve në të gjitha platformat. Nëse keni një aplikacion celular, do të jetë shumë më e lehtë për ju të ndjekni të dhënat nga të dy burimet përmes GA4.

Kjo nuk është hera e parë që Google e ndryshon rrënjësisht këtë platformë, duke lënë një vrimë në njohuri ku nuk përgatit aq mirë përdoruesit e rinj për të kaluar në platformën e re. Këtë herë ata kanë bërë një gjë të mirë dhe kanë krijuar GA4 si një shtojcë dhe nuk e hodhën menjëherë Analitikën Universale jashtë qarkullimit, sepse vetëm atëherë shumë përdorues do të përjetonin një tronditje.

Megjithatë, kjo nuk do të thotë se ndryshime të tilla nuk do të ndodhin dhe as që gazetarët/et mund ta injorojnë plotësisht këtë ndryshim. Kryesisht sepse versioni i ri prapëseprapë jep disa shikime të ndryshme në përmbajtjen e ofruar për audiencën dhe lehtëson planifikimin dhe vendimmarrjen më të mirë në nivelin e redaksisë, por edhe individualisht, për çdo gazetar/e.

Si të filloni me Google Analytics 4

Ndërsa ka shumë gjasa që shumica e redaksive në rajon të kenë tashmë të vendosur Analitikën Universal (Universal Analytics), ekziston mundësia që disa media nuk e kanë bërë këtë ose po planifikojnë të ndjekin më mirë audiencën e tyre, kështu që është e rëndësishme të shpjegohet ndryshimi ndërmjet vendosjes së këtij versioni të analitikës që në fillim ose kalimit gradualisht tek ai nga Analitika Universale (Universal Analytics) aktuale. Pavarësisht nëse e keni vendosur tashmë Universal Analytics ose sapo po filloni me GA4, është e rëndësishme ta vendosni sa më shpejt që të jetë e mundur për të filluar mbledhjen e të dhënave të cilat do të jeni në gjendje t’i analizoni dhe të cilat do t’ju ndihmojnë të ruani strategjinë tuaj të analitikës në ueb.

Vendosja e pronës GA4

Nga fillimi i vitit 2022, GA4 është pronë kryesore e Google Analytics, e cila e bën procesin e konfigurimit mjaft të thjeshtë. Do të supozojmë se ju tashmë keni një llogari Google, dhe që keni krijuar edhe një llogari Google Analytics. Sido që të jetë, mund të filloni udhëtimin tuaj këtu ose të shikoni një kurs të detajuar të mësimit elektronik për  Google Analytics. Gjithashtu do të supozojmë se nuk e keni vendosur këtë veçori dhe nuk e keni lidhur atë me ueb faqen tuaj dhe/ose me aplikacionin celular.

Para së gjithash, drejtojeni shfletuesin tuaj të internetit te analytics.google.com dhe shkoni te administrata. Do të zgjidhni një llogari ekzistuese ose do të krijoni një të re. Më pas do të zgjidhni të krijoni një pronë të re duke klikuar butonin GA4 Setup Assistant. Vet Asistenti do t’ju udhëheqë përmes një sërë hapash që do të dallohen në varësi të mënyrës se si është vendosur etiketa juaj aktuale për Analitikën Universale dhe çfarë transmetime të të dhënave keni në dispozicion. Duke supozuar se tashmë keni të instaluar Analitikën Universale, nëse hasni disa probleme, mund t’i zgjidhni ato duke ndjekur këto udhëzime

Si të përdorni duke mos humbur të dhëna të vjetra

Si të përdorni duke mos humbur të dhëna të vjetra

Siç e kemi përmendur tashmë, shumica e mediave tashmë e ka vendosur mbledhjen e të dhënave nga ueb faqet e tyre, dhe në disa vende nga aplikacionet celulare si një pronë e veçantë. Në këtë rast, vendosja e pronës GA4 ndodh përmes të njëjtit proces të përshkruar më sipër, me ndryshimin që nuk keni nevojë të riinstaloni kodin javascript në faqen tuaj, por mund t’i lidhni të dhënat nga kodi për Analitkën Universale me këtë pronë të re. Kur klikoni në GA4 Setup Assistant duke u ndhodur në pronën tuaj ekzistuese të Analitikës Universale, do t’ju ofrohet opsioni të lidhni ose krijoni një pronë të re GA4 dhe t’i drejtoni të dhënat nga kodi i Analitikës Universale drejt Pas testimit të lidhjes e cila do t’ju konfirmojë nëse prona juaj e re po merr të dhëna, pas disa orësh, do të jeni në gjendje të filloni analizën e të dhënave tuaja në pronën e re. Megjithatë, mbani në mend se fillimisht mund të keni probleme me mbledhjen dhe shfaqjen e të gjitha të dhënave me të cilat jeni mësuar, veçanërisht në fushën demografike.Prandaj, është shumë e rëndësishme që ta filloni kalimin te prona GA4 sa më shpejt që të jetë e mundur, në mënyrë që të dalloni të metat në të dhënat dhe cilësimet e pronës së re dhe t’i korrigjoni ato me kohë.

Për të përfituar sa më shumë dhe për të kaluar me sukses në GA4, është shumë e rëndësishme që të kuptoni se si po përdorni tani Analitika Universale. Elementet që duhet të keni parasysh janë si më poshtë:

Do t’ju duhet të ri-përshtatni etiketimin e personalizuar (custom tagging)  në GA4 për çdo GTM që keni aktualisht në Analitikën Universale. Migrimi është punë e vështirë, por është e pashmangshme nëse doni të mbani gjurmët e ngjarjeve tuaja të personalizuara.

Raportet që keni krijuar në Analitikën Universale do të duhet gjithashtu të rivendosen për analitikën GA4. Kjo veçanërisht ka të bëjë me përdorimin e Google Data Studio për raportet tuaja, ku me shumë mbase do t’ju duhet të ribërni manualisht disa gjëra pasi disa metrikë nuk janë të njëjta. Për më tepër, do të vini re se disa raporte që mund të ishin konfiguruar automatikisht si shabllone duke tërhequr të dhëna nga Analitika Universale tani duhet të konfigurohen manualisht për të funksionuar për GA4.

Shikimet e shumta (Views) nuk janë të mundësuara në GA4 dhe nuk mund të transferohen nga Analitika Universale, gjë që është e kuptueshme duke pasur parasysh qëllimin e GA4. Megjithatë, duke përdorur Studimin e të Dhënave të mësipërme, do të jeni në gjendje të bëni rregullime për këtë seksion nëse është ende i rëndësishëm për ju.

Përvoja e deritanishme tregon se mediat në hapësirën e Ballkanit kanë përdorur Analitikën Universale pa rregullime të mëdha, kështu që edhe vetë tranzicioni do të jetë shumë më i lehtë se në disa situata ku të dhënat analitike janë rregulluar përmes raporteve të ndryshme që tani do të duhet të rikrijohen.

Cilat janë ndryshimet më të mëdha që sjell versioni i ri i Analitikës Google?

Përveç ndryshimeve të përgjithshme të mësipërme në qasjen për matjen e ueb trafikut, ka disa dallime domethënëse që do të ndikojnë shumë në mënyrën se si media do t’i lexojë të dhënat nga kjo platformë në të ardhmen.

Ndryshimi 1 – Ndryshimi në ndërfaqen e raportimit

Siç do të vini re në imazhin e mësipërm, ka disa ndryshime të dukshme në mënyrën se si duket raporti në analitikën e re që mund t’i vini re sapo të shkoni në faqen e parë. Dallimet kryesore përfshijnë:

Analitika Universale (GA3)Analitika Google 4 (GA4)
Ekrani fillestar në Analitikën Universale si të dhëna kryesore tregon përdoruesit, seancat, shkallën e braktisjes, kohëzgjatjen e sesionit.Ekrani i ri në GA4 shfaq si të dhëna kryesore: përdoruesit, përdoruesit e rinj, kohën mesatare të angazhimit, të ardhurat totale
Të dhënat e përgjithshme për audiencën tuaj mund të gjeni në seksionin e Audiencës (Audience)Duhet të shkoni te seksioni për demografi (Demographics) për të gjetur të dhënat e përdoruesit dhe te seksioni për angazhim (Engagement) për të gjetur të dhënat e sesionit.
Paraqitja e të dhënave është i ndarë vizualisht në disa ngjyraVersioni i ri ka më pak ngjyra dhe paraqitja është më e thjeshtë
Paraqitja e konvertimeve (Conversions) është rregulluar në të dhënat për qëllimet kundrejt Eccomerc dhe kundrejt hinkës shumëkanaleshe. Analitika e re tregon vetëm konvertimet kundrejt ngjarjeve. (Conversions vs. Events)

Në përgjithësi, raportet në GA4 janë më të përqendruara në konvertimet dhe përpiqen të tregojnë shqyrtime në të dhënat që ata i konsiderojnë të rëndësishme, si konvertimi, monetizimi, etj.

Ndryshimi 2 – Ndryshime në mënyrën se si mat Google

Nëse e keni shikuar tashmë pamjen e re të raporteve në Analitikën Google, ndoshta po pyesni veten pse kjo ka ndryshuar kaq shumë. Këto dallime janë të dukshme në faktin se Analitika Universale ka përdorur një model të matjes së të dhënave të bazuar në sesione me përqendrim te sesionet dhe shikimet e faqeve. Google analytics 4 nga ana tjetër është i përqendruar në ngjarje (events) për matjen, që do të thotë se ata tani po fokusohen në ngjarje dhe parametrat e tyre. Parametrat e ngjarjes janë të dhëna shtesë si gjuha(language), vendndodhja e faqes (page_location), titulli i faqes (page_title). Ngjarjet shtesë janë për shembull klikimi i një butoni, shkarkimi i një skedari, etj. Dallimin und ta shihni më së miri në tabelën e mëposhtme.

Lloji i goditjes (hit) në kuptimin e Analitikës UniversaleMatjet në kuptimin e Google Analytics 4
Page ViewNgjarje (event)
EventNgjarje
SocialNgjarje
Transaction/e-commerceNgjarje
User timingNgjarje
ExceptionNgjarje
App/screen viewNgjarje

Ndryshimi 3 – Ndryshimet në etiketa (ID) të përdorura për gjurmim

Në Analitikën Universal, pas krijimit të një llogarie, duhet të shkonin në seksionin e pronave (property), të klikoni në Tracking Info dhe më pas në “Tracking Code”. Këtu do të gjenin etiketën e ndjekjes së shfaqur në krye të faqes me pjesën tjetër të kodit (global site tag) që do të shfaqej më poshtë në faqe në seksionin “Website Tracking”.

Google Analytics 4 i tregon të gjitha këto në një mënyrë tjetër. Edhe pse këtë herë do të shkoni në seksionin “Property”, më pas do të duhet të klikoni në seksionin „Data Streams“.Më pas do të klikoni në stream-in e ueb faqes suaj ku do të shihni Measurment ID në këndin e sipërm djathtas së bashku me Global Site Tag nëse klikoni në menunë rënëse poshtë „Tagging Instruction“. Përveç këtyre ndryshimeve në navigimin vizual, dallimet vërehen edhe në faktin se Analitika Universale përdor tracking ID ndërsa GA4 përdor measurment ID. ID-ja e parë fillon me shkronjat UA ndërsa e dyta me shkronjën G. Ky ndryshim do të ketë ndikimin më të madh te administratorët dhe agjencitë që ndihmojnë në vendosjen e kodit të ndjekjes në vendin e rrjetit.

GA4 dhe media

Ndërsa është më se e qartë se Google Analytics vazhdon të jetë një mjet i përgjithshëm për analitikën ueb që mund të përdoret nga të gjithë, megjithëse ndihmon më së shumti kompanitë e shitjes, është e nevojshme të kryhet rregullimi i përsëritur të raporteve në mënyrë që media të përdorë me sukses të dhënat e ofruara nga Google Analytics.

Nga ana tjetër, ky version i ri i analitikës do të lehtësojë shumë disa njohuri lidhur me ndërfaqen e tij të thjeshtuar dhe shfaqjen e të dhënave, dhe mediat do të jenë në gjendje të bëjnë rregullime edhe më të mëdha për të hequr të dhënat e tepërta që nuk janë të dobishme për ta.

Kjo veçanërisht reflektohet në faktin se me versionin e ri do vendosja e monitorimit të ngjarjeve dhe përshtatja e tyre me nevojat e mediave të jetë më e lehtë.

Duke qenë se angazhimi i audiencës është një tregues shumë i rëndësishëm për mediat, ky zbatim i ri do t’ua lehtësojë jetën shumë. Për mediat jofitimprurëse që mbështeten në grante për zhvillimin e biznesit të tyre, por edhe për ato që mbështeten në marketing, ndryshimet në njërën pjesë të terminologjisë dhe në mënyrën e monitorimit të përdoruesve do të shkaktojnë fillimisht nevojën për rregullime dhe ndryshime shtesë në terminologjinë e raportimit, që potencialisht mund të jetë rrethanë rënduese në fillim të aplikimit të këtij versioni të ri.

A duhet të kalojmë në GA4

Ndërsa Google nuk ka filluar ende të detyrojë përdorimin e versionit të ri të analitikës, ajo që u njoftua gjithashtu këtë muaj është se një kalim i plotë në këtë version është planifikuar për mesin e vitit të ardhshëm 2023. Kjo na jep përgjigjen se të gjithë do të duhet të kalojnë përfundimisht në analitikën të re dhe të mësohen me mënyrën e re të paraqitjes së të dhënave, e cila do të ndikojë shumë në raportimin si në biznes ashtu edhe në aspektin e paraqitjes së rezultateve të granteve të dhëna nga organizatat ndërkombëtare për zhvillimin e mediave në hapësirën e Ballkanit Perëndimor.

Fegja Kulenoviqi është një ekspert infromacioni dhe komunikimi i cili merret me hulumtim dhe praktikë në fushën e shkencave të të dhënave, shkencave të informacionit, menaxhimit të njohurive dhe komunikimit me përqendrim të veçantë mbi komunikim në rrjet dhe prezantim publik. Ai bashkëpunon si konsulent me shumë organe qeveritare, organizata joqeveritare dhe me sektorin e biznesit në Bosnjë dhe Hercegovinë, por edhe në rajon. Një fokus i veçantë i punës së tij është përdorimi i ueb analitikës dhe të dhënave në media. Ai është asistent i lartë në Departamentin e Shkencave të Informacionit në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Sarajevës për lëndët në fushën e shkencave të informacionit.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e 15-të, ose radioja, TV-ja dhe madje edhe interneti në shekullin e 20-të. Është një teknologji që do të riformësojë përgjithmonë shoqërinë. Për shumë prej nesh, AI nënkupton gjithçka që kemi mësuar nga filma të shumtë distopikë (2001 A Space

Tema:

Artikujt më të fundit:

Menaxhimi i premtimeve dhe rreziqeve të AI: Çfarë duhet të dijë çdo profesionist i medias rreth ChatGPT
Inteligjenca artificiale është, në shumë mënyra, një ngjarje revolucionare, e ngjashme me atë që ishte shtypshkronja Gutenberg në shekullin e
Zbuloni trukun: Si të flisni me zhvilluesit e uebit për (ri)dizajnimin e ueb faqes suaj mediatike
Puna mbi një ueb faqe për biznesin tuaj mund të jetë një proces në të njëjtën kohë emocionues dhe i
Si do ta ndryshojë ChatGPT gazetarinë dhe mediat?
Kërkova nga ChatGPT të shkruante këtë artikull për mua. Sigurisht që e bëra këtë. Bëra dhe riformulova pyetje për të