Kosovë, RTV Besa: Multikulturalizmi si shans për zhvillim

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

Media me bazë në Prizren, RTV Besa, përdori diversitetin multikulturor dhe gjuhësor të qytetit si një përparësi kyçe për zhvillimin e mëtejshëm të medias. Gjegjësisht, ata vendosën të hapen ndaj komuniteteve pakicë në qytet duke prezantuar emisione televizive në gjuhën boshnjake dhe turke. Përveç kësaj, ata ofrojnë për herë të parë përkthim të seancave të kuvendit të komunës dhe i transmetojnë ato në TV dhe përmes kanaleve të mediave sociale (Facebook dhe YouTube).

“Deri më tani, bazuar në reagimet e audiencës, përkthimi dhe transmetimi i seancave të kuvendit ka ndikim të drejtpërdrejtë në transparencën e punës së kuvendit”, tha Mamer Fusha, pronari dhe drejtori i RTV-së Besa, duke shtuar se “përveç qëllimit të mbajtjes së informuar dhe angazhuar komunitetin boshnjak dhe turk në proceset e vendimmarrjes, me këtë vendim synojmë gjithashtu që të t’u drejtohemi kompanive të cilat janë në pronësi të pjesëtarëve të komuniteteve për shkak të marketingut.”

Të ftuarit e emisionit janë përfaqësues të shquar të komuniteteve turke dhe boshnjake dhe mbulohen tema të ndryshme mbi politikën, kulturën, artin, sportin, shoqërinë civile dhe biznesin. Përveç kësaj, RTV Besa ka hapur faqe në Facebook dhe nënfaqe të veçanta në ueb portalin kryesor të medias në të dyja gjuhët, boshnjakisht dhe turqisht, me përditësime të rregullta ditore.

Përmbajtja e re e prodhuar në gjuhën turke dhe boshnjake ka arritur audiencën e saj kryesisht përmes mediave sociale dhe njoftimeve televizive. Rritja e përmbajtjes së re na solli mijëra ndjekës dhe vizitorë të rinj”, tha Fusha.

Falë grantit për zhvillimin e biznesit, RTV Besa e ka angazhuar edhe stafin shtesë, për ta mbështetur prodhimin e përmbajtjes së re.

Ekipi ynë tashmë ishte multietnik, por ishte i angazhuar në prodhimin e përmbajtjeve ekskluzivisht në gjuhën shqipe. Tani, anëtarët e ekipit tonë në bashkëpunim me stafin e ri punojnë në krijimin e përmbajtjeve në gjuhën turke dhe boshnjake”, tha Fusha.

RTV Besa është themeluar në vitin 2002 si radio stacion lokal. Kanali televiziv u prezantua dy vjet më vonë, në vitin 2004. Është një nga gjashtë mediat nga Kosova që janë pjesë e skemës së granteve për zhvillimin e biznesit të projekti Media For All. Projekti financohet nga Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Capacity-building-as-a-necessary-investment-for-media-outlets
Post Author
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për të cilat organizatat dhe komunitetet kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, përshtaten dhe lulëzojnë në një botë që ndryshon me shpejtësi, është një nga mjetet kryesore që Fondacioni Thomson (TF) përdor, së bashku me mentorimin dhe grantet, në

Tema:

Artikujt më të fundit:

Ngritja e kapaciteteve si një investim i domosdoshëm për media
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për
Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster