Kosovë: Katër media kanë përfunduar me sukses detyrat dhe trajnimet e tyre

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

British-Embassy-in-Kosovo-Reception

GraçanicaOnline, Romtegra, Radio Gorazhdevac dhe Crno Beli Svet zbatuan me sukses mjetin Engaged Citizens Reporting (ECR) në vijim të mbështjes, në kuadër të projektit Media for All project. Mjeti ECR, i zhvilluar nga BIRN, lejon komunikime më të mëdha të dyanshme midis mediave dhe audiencave të tyre. Ky mjet lejon qytetarët të sugjerojnë tema, të japin dëshmi, dokumente dhe prova për të ndihmuar mediat në përfshirjen e audiencave në histori.

Duke theksuar këtë arritje, përfaqësuesit e të katër partnerëve të projektit – British Council, BIRN, INTRAC dhe Fondacioni Thomson – së bashku me përfaqësuesit e 12 përfituesëve të granteve nga Kosova morën pjesë në RezidencënBritanike në Prishtinë, ku ShTZ. Nicholas Abbott, Ambasador dorëzoi Certifikatat e Arritjeve për GraçanicaOnline, Romtegra, Radio Gorazhdevac dhe Crno Beli Svet.

Aktiviteti ofroi mundësinë që mediat të diskutojnë me ShTZ. Ambasador mbi zhvillimet e fundit në sektorin e medias, sfidat me të cilat ata përballen si dhe aktivitetet e tyre të zbatuara përmes mbështetjes së projektit Media for All.

“Ne diskutuam mbi rolin e rëndësishëm që ata luajnë në llogaridhënien nga qeveria, veçanërisht në nivelin komunal, pasi këtu merren vendimet që prekin jetën e përditshme të njerëzve. Të kesh një media të fortë, të pavarur dhe me standarde profesionale të gazetarisë është jetike për çdo demokraci, “tha ShTZ. Nicholas Abbott, Ambasador i Britanisë së Madhe në Republikën e Kosovës.

Projekti Media for All ka nisur në Shtator 2019 dhe zgjat deri në Qershor 2022. Qëllimi kryesor i projektit është ofrimi i mbështetjes së përshtatur për zhvillimin e biznesit për mediat, rritja e komunikimit të dyanshëm me qytetarët dhe organet e medias, mbështetja e mediave rinore dhe gazetarëve të rinj dhe forcimi raportimit të ndjeshëm ndaj aspektit gjinor. Grupi kryesor i synuar i projektit janë mediat lokale në të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të