Shqipëri, DurrësLajm: Zëri i Durrësit

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

Kjo media e vogël nga qyteti i Durrësit zbatoi me sukses planin e biznesit, krijoi përmbajtje me interes vendor, përmirësoi pajisjet teknologjike dhe rriti trafikun dhe të ardhurat e saj.

“Projekti ka pasur efekt në dy nivele – në nivelin social dhe në nivel biznesi,” tha Stela Likmeta, koordinatore e projektit dhe gazetare në DurrësLajm. Në nivel social, theksoi ajo, “u rrit numri i aktiviteteve online, ku raportuam ngjarje për probleme të veçanta komunitare. Dhe në nivel biznesi, filluam të transmetonim programe me cilësi më të lartë.”

Qasja e tyre e dyfishtë rezultoi në rritje të audiencës dhe të të ardhurave nga reklamat, nga njëra anë, dhe rritje të ndërgjegjësimit social dhe përmirësimit të emrit, nga ana tjetër. Gjatë këtij projekti, DurrësLajm zgjeroi zonën e mbulimit edhe në fshatra, gjë që solli rritje të konsiderueshme të numrit të ndjekësve. Po ashtu, vëmendje e veçantë iu kushtua edhe krijimit dhe administrimit të rrjeteve sociale.

“Në sajë të ndërveprimit të vazhdueshëm me audiencën kemi rritur numrin e ndjekësve në rrjetet tona sociale,” tha Likmeta, duke shtuar se media e tyre është bërë faktor në Durrës. “Kemi krijuar artikuj me ndikim në publik. Trajtimi i disa problematikave kryesore komunitare nga gazetarët tanë ka bërë të gjenden zgjidhje konkrete në një kohë shumë të shkurtër nga autoritetet vendore.

Si rezultat i përmirësimeve teknologjike të mundësuara nga granti dhe në sajë të trajnimeve të ndryshme të organizuara nga Fondacioni Thomson, stafi i Durrës Lajm është përmirësuar nga ana profesionale duke realizuar video lajme cilësore dhe ka mësuar teknika të reja editoriale.

Tendenca pozitive u reflektua edhe tek të ardhurat nga reklama. “Është rritur interesi i bizneseve private për të reklamuar aktivitetet e tyre me anë të artikujve të sponsorizuar. Madje edhe autoritetet vendore na vijnë për botuar njoftime,” tha Likmeta.

DurrësLajm u kthye në portal online në fund të vitit 2012, pas një periudhe të mëparshme të suksesshme si gazetë shtypi që nga viti 2008 me emrin “Gazeta Dyrrah”. Mbulon kryesisht zonën e Durrësit dhe ato përreth.

Ky portal është një nga 8 mediat nga Shqipëria që janë pjesë e Projektit “Media for All”, që financohet nga qeveria britanike dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të