Kosovë, Romtegra: Uebfaqja e parë që nga themelimi i tyre

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

RomaniInformativuniAgencia

Për herë të parë që nga themelimi i tyre Romtegra, një qender e vogel në gjuhën Rome nga Prishtina, krijoi uebfaqen e tyre në dispozicion në www.romtegra.com. Deri më tani, ata kryesisht kanë operuan përmes kanaleve të mediave sociale.

“Me fillimin e uebfaqes së re, ne tani e kemi shumë më të lehtë botimin e produkteve, lajmeve dhe të gjitha materialeve në lidhje me komunitetin Rom dhe ngjarjet aktuale në Kosovë dhe më gjerë,”

u shpreh Avdi Misini, redaktor i Romtegra.

Romtegra është një organizatë joqeveritare e themeluar në vitin 2010, e fokusuar ekskluzivisht në përmirësimin e mediave në gjuhën Rome dhe nevojat e komunitetit Rom në Kosovë. Në këtë drejtim ato prodhojnë emisione debatuese dhe materiale mediatike.

Si pjesë e skemës së granteve të qytetarëve e Angazhuar për reportim (QAR), Romtegra do të ketë mundësinë të angazhojë më mirë komunitetin e tyre dhe të përfshijë qytetarët në procesin e reportimit. Uebfaqja e re është thelbësore në këtë drejtim, pasi ajo do të shërbejë jo vetëm si një platformë për shpërndarjen e përmbajtjes, por edhe si një vend për ndërveprim me audiencat dhe angazhimin e qytetarëve përmes thirrjeve dhe pyetësorëve të ndryshëm.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Capacity-building-as-a-necessary-investment-for-media-outlets
Post Author
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për të cilat organizatat dhe komunitetet kanë nevojë në mënyrë që të mbijetojnë, përshtaten dhe lulëzojnë në një botë që ndryshon me shpejtësi, është një nga mjetet kryesore që Fondacioni Thomson (TF) përdor, së bashku me mentorimin dhe grantet, në

Tema:

Artikujt më të fundit:

Ngritja e kapaciteteve si një investim i domosdoshëm për media
Ndërtimi i kapaciteteve (NK/CB), i përcaktuar si procesi i zhvillimit dhe forcimit të aftësive, instinkteve, shkathësive, proceseve dhe burimeve për
Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster