Shqipëri, RTSH Korça: Burim i rëndësishëm informacioni për qytetarët

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

RTS

TV Korça dhe Radio Korça, degët lokale të transmetuesit publik në Shqipëri, kanë funksione shumë të rëndësishme dhe gëzojnë nivel të lartë besimi në komunitetin e tyre që ndodhet në juglindje të vendit. Kjo është një nga konstatimet më të rëndësishme të Sondazhit për Perceptimin dhe Madhësinë e Audiencës, si pjesë e Projektit “Media për të gjithë”.

TV Korça ka arritur tregues shumë të mirë audience (ditore, javore dhe shtrirjen maksimale) në një mjedis shumë konkurrues dhe madje është renditur edhe para disa stacioneve kombëtare (p.sh., RTSH, Vizion+ dhe Ora TV). Po ashtu, TV Korça ka një ndërgjegjësim të madh për markën e saj dhe konsumin e medias dhe pozicionohet si një nga burimet kryesore të informacionit për qytetarët që jetojnë në këtë pjesë të Shqipërisë.

Nga ana tjetër, Radio Korça është stacioni kryesor në rajon me treguesit më të lartë të audiencës dhe konsiderohet edhe si burim parësor informacioni për dëgjuesit radiofonikë në Korçë.

Një tjetër hulumtim evidentoi se RTSH Korça është mjaft e ndjeshme për çështjet gjinore duke pasur të punësuar një numër të barabartë mes të dy gjinive si dhe tregon paanshmëri në pjesëmarrjen e grave gjatë raportimeve të rregullta. Po ashtu, RTSH Korça ia ka dalë me sukses të shmangë stereotipizimin gjatë raportimit për dhunën me bazë gjinore. Stereotipet nuk përdoren as për të përshkruar imazhin e pakicave.

RTSH Korça është pjesë e Programit “Media për të gjithë” , projekt i financuar nga Qeveria e Britanisë së Madhe, dhe që po zbatohet nga Këshilli Britani në partneritet me BIRN, INTRAC dhe Fondacionin Thompson. Programi “Media për të gjithë” mbështet mediat në të gjithë Ballkanin Perëndimor duke ofruar mentorim nga ekspertë, trajnime dhe mbështetje financiare për të prodhuar dhe dhënë një gamë të gjerë përmbajtjeje për të gjithë qytetarët.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të