Kosovë, TV Prizreni: Format të reja për rritje të shikueshmërisë

Journalift

Journalift

Post Author

Lexim  minutësh

TV Prizreni

TV Prizreni, transmetues lokal nga qyteti i Prizrenit, ka rritur numrin e shikuesve dhe ndjekësve, veçanërisht në zonat rurale, duke ofruar formate të reja dhe duke zgjeruar gamën e çështjeve që mbulon. Që me fillimin e zbatimit të projektit, TV Prizreni ka bërë përparim shumë të madh.

“Kemi dyfishuar produktet për sa i përket numrit, kemi rritur zonën e mbulimit duke arritur në grupe dhe zonat të reja gjeografike, dhe kemi përmirësuar kapacitetet e brendshme duke ndjekur trajnime të ndryshme,” na thonë nga TV Prizreni.

Për shkak të vështirësive ekonomike, TV Prizreni nuk ka pasur mundësi të rrisë numrin e stafit. Dhe për këtë arsye ekipi i reporterëve ka prodhuar mesatarisht dy kronika në ditë. Por falë Projektit “Media for All” (Media për të gjithë), e gjitha kjo situatë ka ndryshuar. Pra, në gjashtë muajt e fundit, ky televizion ka prodhuar:

  • 181 kronika lajmesh televizive,
  • 14 kronika të gjata,
  • 30 shfaqje të drejtpërdrejta,
  • 82 artikuj për faqe ueb
  • 1 dokumentar.

Rritja e prodhimit, si për nga cilësia ashtu edhe për nga sasia, ka sjellë si rezultat rritje të numrit të shikuesve dhe ndjekësve në kanalet e mediave sociale. “Pritet që ky trend të sjellë patjetër rritje të reklamave nga bizneset lokale,” theksojnë te TV Prizreni.

E krijuar në vitin 1999, TV Prizreni është nga më të vjetrat në Kosovë. Ai është një nga gjashtë mediat nga Kosova që janë bërë pjesë e skemës së granteve për zhvillimin e biznesit në kuadër të Projektit “Media for All”. Projekti financohet nga qeveria e Britanisë së Madhe dhe zbatohet nga Këshilli Britanik, Fondacioni Thomson, BIRN dhe INTRAC në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor.

Mbi autorin/en:

Journalift

Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.
Post Author

Author

  • Journalift

    Journalift është një platformë burimore në internet me praktika dhe njohuri më të fundit për personat që duan të dinë më shumë rreth zhvillimit të medias, biznesit të medias dhe tendencave më të reja në industrinë e medias. Platforma është krijuar si një qendër njohurish e përqendruar në nevojat e mediave. Ne e shohim veten si ‘game changers’, në komunitetin e zhvillimit të mediave që sjellin ide të reja, mjete inovative dhe qasje të bazuara në rezultate, për funksionimin e bizneseve mediatike.

Lexo artikujt:

Historitë më të mira nga Journalift:

Blerjana-Bino-The-role-of-media-organisations-in-promoting-media-literacy
Post Author
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të klikojnë me mençuri. Siç thotë UNESCO: ““Edukimi për Median dhe Informacionin është një grup kompetencash të ndërlidhura që i ndihmojnë njerëzit të maksimalizojnë avantazhet dhe të minimizojnë dëmet në peizazhet e reja digjitale komunikuese të informacionit”(përkufizimi EMI). Ky artikull

Tema:

Artikujt më të fundit:

Roli i organizatave mediatike në mbështetjen e shkrim-leximit mediatik
Edukimi për median dhe informacionin (EMI)është thelbësor për ta mundësuar aftësinë e qytetarëve të mendojnë në mënyrë kritike dhe të
Shmangia e lajmeve në rritje, besimi në lajmet në rënie – njohuritë kryesore nga Raporti i Lajmeve Digjitale 2022.
Mediat kanë luajtur një rol vendimtar në mbulimin e pandemisë COVID-19 dhe luftës së Rusisë në Ukrainë. Megjithatë, njerëzit janë
Liria nga ndëshkimi
Mosndëshkimi, n.: përjashtimi ose liria nga ndëshkimi, dëmtimi ose humbja Shembull: ligjet u shkelën pa u ndëshkuar Burimi: Merriam Webster
E-tregti dhe e-pagesat: Potenciali i paperdorur për mediat
Pandemia e COVID-19 e ktheu botën përmbys, duke përfshirë industrinë e medias. Shumë media u mbyllën përgjithmonë, ndërsa në të